Vijesti

15.01.2019.godine ZAHVALNICA

28.12.2018.godine DONACIJE GRAĐANA

27.12.2018.godine Novogodišnji paketići u Dnevnom centru

26-28.11.2018.godine Regionalna specijalistička obuka za provođenje medijacije (posredovanja)

14-16.11.2018. godine Nastavak edukacije za stručne radnike Dnevnog centra

29.09.2018.godine Edukacija za stručne radnike Dnevnog centra

26-27.09.2018.godine Specijalizovano hraniteljstvo

19.09.2018.godine Medijacija u postupku prema maloljetnim prestupnicima

10.09.2018.godine Supervizija iz oblasti hraniteljstva za stručne radnike centara

28.08.2018.godine Uspješno realizovan Projekat „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2018″

31.07.2018.godine Održan radni sastanak pred odlazak djece na more

28.06.2018.godine Lične invalidnine

25.06.2018.godine Potpisan Sporazum o saradnji sa Udruženjem roditelja djece sa autizmom „Duga“ Gradiška

14.06.2018.godine Socijalizacija djece Republike Srpske

04.06.2018.godine  Djeca sa Kosova u Prijedoru

29.05.2018.godine Predavanja iz oblasti gerontologije

25.05.2018.godine Kako promovisati hraniteljstvo na način zanimljiv medijima i javnosti

24.05.2018.godine Okrugli sto o besplatnoj pravnoj pomoći

21.05.2018.godine Djeca i omladina Dnevnog centra među najboljim učenicima

19.05.2018.godine Seminar o autizmu

17.05.2018.godine Gosti u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

03.05.2018.godine Dnevni centar u posjeti pozorištu „Jazavac“ Banja Luka

17-18.04.2018.godine Novi ciklus edukacije iz oblasti hraniteljstva

17.04.2018.godine Donacije građana

16.04.2018.godine Održan supervizijski susret iz oblasti hraniteljstva

03.04.2018.godine „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2018.god.“

27.03.2018.godine Pomoć za školovanje djece iz porodica u stanju socijalne potrebe se nastavlja i u 2018.godini

09.03.2018.godine  Udruženje stručnih radnika socijalne djelatnosti

07.03.2018.godine Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Kozarska Dubica

21.02.2018.godine Zahvalnica

15.02.2018.godine Udruženje mladih „Fokus“ posjetilo djecu i omladinu u Dnevnom centru

12.02.2018.godine Uručene zahvalnice našim partnerima

08.02.2018godine Promocija Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

06.02.2018.godine Donacija građana.

01.-02.02.2018.godine Trening hraniteljstva za direktore centara za socijalni rad

11.01.2018.godine Novogodišnji paketići u Dnevnom centru

21.12.2017.godine Održan treći supervizijski susret iz oblasti hraniteljstva

08.12.2017.godine Novi Zakon o dječijoj zaštiti

06.12.2017.godine Uspješna akcija za porodicu Alavuk

24.11.2017.godine Skupština opštine usvojila Akcioni plan jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije Opštine Kozarska Dubica za 2018-2019. godinu

15.11.2017.godine Sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju

10.11.2017.godine Održana Javna rasprava o nacrtu Akcionog plana

08.11.2017.godine  Potpisan Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektoralnog pristupa socijalne zaštite i inkluzije

22-27.10.2017.godine Posredovanje u postupcima prema maloljetnicima

25.10.2017.godine „Profesionalni položaj i status socijalnih radnika i drugih stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite“

20.10.2017.godine Konferencija o razvoju hraniteljstva u Republici Srpskoj

16-18.10.2017.godine Konferencija „Socijalna zaštita za djecu-razmjena dobrih praksi“

02-03.10.2017.godine Nedjelja djeteta: edukacija za podršku djece i omladine sa smetnjama u razvoju

15.09.2017.godine Besplatan odlazak na more djeci sa smetnjama u razvoju projektom Udruženja mladih „Fokus“

12.09.2017.godine Pomoć naših sugrađana iz dijaspore u školovanju djece iz porodica u stanju socijalne potrebe

09.08.2017.godine Donacije građana

19.07.2017.godine Petodnevni izlet u Sarajevo

12-14.07.2017.godine Razmjena iskustava u zbrinjavanju i radu sa djecom bez adekvatnog roditeljskog staranja

03.07.2016.godine U Septembru počinje sa radom Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

06.07.2017.godine Donacije građana

01-02.07.2017.godine Pregovaranje u socijalnom radu sa teško saradljivim korisnicima

30.06.2017.godine Usvojen Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica za 2016.godinu

30.06.2017.godine Održan drugi supervizijski susret iz oblasti hraniteljstva

21.06.2017.godine Komisija SZI u posjeti Dnevnom centru Gradiška

16.06.2017.godine Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

12-14.06.2017.godine Dani socijalne, porodične i dječije zaštite Republike Srpske

05.06.2017.godine Djeca otputovala na ljetovanje u Bečiće

26.05.2017.godine Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju prisustvovala dvodnevnoj edukaciji

23.05.2017.godine Donacije građana

17.05.2017.godine Program:“Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice“

17.05.2017.godine Nasilje nije rješenje!

03-05.05.2017.godine Treći modul edukacije „Psihocoijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“

28.04.2017.godine Potpisan Sporazum o saradnji u predmetu nabavke hljeba za potrebe Javne kuhinje „Život“

19.04.2017.god. Održan prvi susret supervizije

12.04.2017.godine Održana druga faza obuka za izradu planova integriteta

12.04.2017.godine Predstavljen prednacrt Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srspkoj (2017-2026)

29. i 30.03.2017.god.Prezentacija i implementacija novog programa za ostvarivanje prava iz Zakona o dječijoj zaštiti RS – treći ciklus

29.03.2017.god.Održana prva redovna sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju

28. i 29.03.2017.god. Konferencija lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera

27.02.2017.god. Novi projekat UNICEF-a

17.02.2017.god.Pojačan nadzor organa starateljstva

14.02.2017.god.Uručeni ključevi stanova za socijalne kategorije

10.02.2017.god. JAVNI KONKURS- „SOCIJALIZACIJA DJECE REPUBLIKE SRPSKE – 2017.god.“

02.02.2017.god. Održan drugi sastanak regionalne grupe centara za socijalni rad na temu „Razvoj hraniteljstva u lokalnoj zajednici“

02.02.2017.god.Udruženje mladih „Fokus“ uspješno provodi projekat „Dobra djela“

01.02.2017.god. Prezentacija i impementacija novog programa za ostvarivanje prava na dodatak na djecu (DD) i materinski dodatak (MD)

04.01.2017.god.„Bingo“ donirao svoje proizvode djeci bez roditeljskog staranja

29.12.2016.god.Obilazak štićenika u ustanovama socijalne zaštite

24.12.2016.god. „Novogodišnje srce“

21.12.2016.god.  Saradnja Centra i Udruženja mladih „Fokus“

16.12.2016.god.

Dana 16.12.2016.godine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku  UNICEF-a, u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, organizovalo je sastanak na temu izrade socijalne anamneze za potrebe postupka prema maloljetnicima. Sastanak je održan u Bijeljini, gdje je učesnicima prezentovan dokument koji je izradila  Radna grupa za izradu smjernica za izradu socijalne anamneze, čiji je član i direktorica Centra Maja Špica. Socijalna anamneza jedan je od najvažnijih dokumenata u radu socijalnog radnika, a njen cilj je da se dobije što bolji uvid u ličnost korisnika, prilike koje su ga oblikovale, njegove sadašnje prilike i psihičke, intelektualne i emotivne sposobnosti. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva pravde, članovi radne grupe za izradu dokumenta i stručni radnici centara za socijalni rad širom Republike Srpske, među kojima su i stručni radnici Centra za socijalni rad Kozarska Dubica. Učesnici sastanka, svoj doprinos su  dali kroz diskusije, sugestije i razmijenu iskustava. Namjera je da se izradi jedinstven obrazac, koji će dodatno osnažiti rad sa djecom i maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonom, te je ova tematika obrađena sa socijalnog i zdravstvenog aspekta.​

RTV KD

13.12.2016.god.

Dana 13.12.2016.godine JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica bio je domaćin regionalnog sastanka na temu „Razvoj hraniteljstva u lokalnoj zajednici“. Sastanku su prisustvovali direktori i stručni radnici banjalučke i prijedorske regije, odnosno predstavnici centara za socijali rad Banja Luka, Laktaši, Mrkonjić Grad, Srbac, Prnjavor, Gradiška, Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, i  pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite RS,  Resor za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu, Branka Sladojević, koja je iskazala punu podršku, kako po pitanju promocije  haniteljstva, tako i rada centara na provođenju konkretnih aktivnosti u ovoj oblasti.  Nakon razmjene pozitivnih iskustava iz prakse, primjera banjalučkog i prijedorskog centra, kod kojih je ovaj model zbrinjavanja  zaživio, zaključeno je da će se pokrenuti zajednička kampanja promocije hraniteljstva u Republici Srpskoj, koja će se kontinuirano provoditi na regionalnom i lokalnom nivou.  Naredni sastanak zakazan je za 26.decembar u banjalučkom centru, gdje će se zauzeti konačni stav oko promotivnog materijala i samog toka kampanje. U prethodnom periodu,  Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u saradnji sa  UNICEF-om, pripremilo je niz edukacija koje su stručni radnici prošli kako bi osnažili i ojačali kapacitete pri izboru i procjeni hraniteljskih porodica za smještaj djeteta, praćenje, evaluaciju i radu sa biološkim roditeljima, odnosno sa mogućnostima vraćanja djeteta u biološku porodicu.  Naš cilj je da razvijemo  hraniteljstvo na području lokalne zajednice, kao najbolji vid zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Nakon radnog djela, druženje je nastavljeno u Dnevnom centru. Našim gostima uručili smo darove sa motivima opštine Kozarska Dubica, a koje su izradili članovi Udruženja roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Rastimo zajedno“ Kozarska Dubica.

03.12.2016.god.

Dana, 03.12.2016.godine, stručni radnici Centra prisustvovali su priredbi povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.  Riječ je o zajedničkoj priredbi specijalno-obrazovnih ustanova, Centar „Sunce“ Prijedor, Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa i Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, Banja Luka. Štićenici četiri ustanove predstavili su se pjesmom, igrom, muzikom, ritmikom, kolom, horskim pjevanje, a sve pod motom „Raširi ruke, pa poleti, sreću dodirni i osjeti!“ Zajednička priredba je lijepa ideja, da se obilježi Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Priredba je održana u pozorištu Prijedor, nakon koje je priređen koktel i prodajna izložba rukotvorina štićenika prijedorskog Centra „Sunce“. Ovu ustanovu iz naše Opštine pohađa 12 djece, od čega četvoro osnovaca i osam srednjoškolaca.

29.11.2016.god.

Direktorica Centra za socijalni rad  Maja Špica i stručni radnici Vesna Mijić, Radmila Došenović i Smilja Prodanović, obišli su djecu smještenu u hraniteljske porodice, Dječiji dom „Rada Vranješević“ i korisnike smještene u Gerontološki centar Banja Luka, odsjek Dragočaj. Iz naše lokalne zajednice smješteno je troje djece u hraniteljske porodice i dvoje djece u Dječiji dom. U Gerontološki centar Banja Luka smješeteno je sedam korisnika od čega šest u odsjeku Dragočaj. Cilj posjete je unapređenje saradnje sa hraniteljskim porodicama i domovima, pružanje podrške i empatije korisnicim, ali i  nadzor nad kvalitetom usluge koju dobijaju od strane domova i hraniteljskih porodica. Uz konstruktivnu atmosferu i druženje, korisnicima su uručeni i pokloni.

18.11.2016.god.

Stručni radnici Centra za socijalni rad Kozarska Dubica učestvovali  su na završnom ciklusu trodnevne edukacije u okviru projekta „Razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj“, održanom na Jahorini u periodu od 16-18.11.2016.godine. Trening je usmjeren na unapređenje kompetencija stručnih radnika iz centara za socijalni rad u oblasti hraniteljstva. Pored našeg Centra, u trenutni Projekat su uključeni  i centri za socijalni rad: Laktaši, Srbac, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Foča, Banja Luka i Prnjavor. Edukacijom je obuhvaćen širok spektar tema iz oblasti hraniteljstva, primjeri dobre prakse, vježbe i niz praktičnih radionica, gdje su učesnici interaktivnim učešćem dali svoj doprinos, a edukatori su bili eminentni stručnjaci iz Holandije, iz organizacije Knowledge Factory/Flexus. Po završetku stručnog treninga, učesnicima su dodijeljeni sertifikati o uspješno završenoj obuci u oblasti hraniteljstva u Republici Srpkoj. U narednom periodu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini će nastaviti aktivnosti na razvoju hraniteljstva u Republici Srpskoj koje će se između ostalog, realizovati i kroz proces supervizije u centrima za socijalni rad čiji su stručni radnici prošli navedene treninge.

28.10.2016.god.

Dana 28.10.2016.godine, u Sarajevu u prostorijama autosalona Bunjo, svečano su uručeni ključevi automobila TOYOTA RAV4 JU Centru za socijalni rad Kozarska Dubica. Radi se o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini, a na osnovu iskazanih potreba nadležnih organa za oblast socijalne zaštite, automobili su donirani ustanovama socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu. U novembru 2015.godine Centar se prijavio za donaciju Japanske vlade za dodjelu automobila, preko poziva Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Nakon godinu dana provedenih procedura, naš Centar je među prvih 40 centara u BiH koji je dobio ovu vrijednu donaciju. Glavni cilj je donacija humanitarnog karaktera, odnosno povećanje mobilnosti ustanova socijalne zaštite, a donacija je uručena posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH.  Radi se o automobilu Toyota Rav4, motora dizel 2.0, sa Executive  opremom, ukupne vrijednosti   70.000,00 KM.  Ova donacija je od izuzetnog značaja za Centar za socijalni rad Kozarska Dubica, u svrhu unaprijeđenja pružanja usluga na terenu i uopšte unaprijeđenju kvaliteta rada Centra.

20.10.2016.god.

Stručni radnici Centra za socijalni rad Kozarska Dubica učestvovali  su na trodnevnoj edukaciji u okviru projekta „Razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj“, održanom na Jahorini u periodu od 18-20.10.2016.godine. Obuhvaćen je širok spektar tema iz oblasti hraniteljstva, a edukatori su bili eminentni stručnjaci iz Holandije, iz organizacije Knowledge Factory/Flexus.  Najbolji interes djeteta, potreba za novim znanjima, stvaranje mreže podrške, edukacija, promocija hraniteljstva i motivacija osnovne su karakteristike procesa razvoja hraniteljstva u Republici Srpskoj, koji će i u narednom periodu biti od suštinskog značaja. Naš Centar je po prvi put uključen u Projekat i u narednom periodu radiće se na promociji hraniteljstva,  traženju hraniteljskih porodica i njihovoj edukaciji. Drugi ciklus treninga na kojem će se takođe raditi na jačanju kompetencija stručnjaka iz centara za socijalni rad, planiran je u novembru mjesecu ove godine.

Ministarstvo

17.10.2016.god.

Stručni radnici Centra za socijalni rad su učestvovali na drugom modulu edukacije „Psihocoijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“, koji se održavao u periodu od 12-14.10.2016.godine u hotelu „Kardijal“ u Tesliću. Empatija, empatičko saslušanje i razumijevanje, kako trauma utiče na svjedočenje, traumatski događaji, simptomi i posljedice i psihosocijalna podrška nakon svjedočenja, bile su neke od tema edukacije.  Cilj je da se profesionalci edukuju za pružanje psihsocijalne podrške žrtvama svjedocima ratnih zločina i nasilja. Supervizijski susret zakazan je za decembar 2016,godine, a  nastavak trećeg modula edukacije se očekuje naredne godine.

img_0912

12.10.2016.god.

Direktorica JU Centra za socijalni rad Kozarska Dubica juče je prisustvovala sastanku Radne grupe za izradu smjernica za izradu socijalnih anamneza, koje održano u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, Banja Luka. Kvalitetne socijalne anamneze neophodan su instrument koji koriste socijalni radnici, naročito značajan i u radu sa maloljetnicima u kontekstu ciljeva projekta “Pravda za svako dijete” koji se realizuje u partnerstvu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i UNICEF-a BiH, i u okviru kojeg je podržana izrada navedenih smjernica.

30.09.2016.godine

Dana, 30.09.2016.godine, predstavnici našeg Centra prisustvovali su svečanosti u Gerontološkom centru Banja Luka, koja se održavala povodom obilježavanja 01. Oktobra – „Međunarodni dan starijih lica“. Ovom prilikom obišli smo naše štićenike i uručili im poklone. U JU Gerontološkom centru Banja Luka, iz naše Opštine, ukupno je smješteno devet lica, odjel Dragočaj (duševno oboljela lica)  – osam lica i jedno lice u Gerontološkom centru.

Gerontološki centar

20.09.2016.god.

Dana, 20.09.2016.godine, u maloj sali Skupštine opštine, održana je sastanak Komisije za provođenje projekta „Zaštita djece izložene riziku i kontaktu sa Zakonom BiH. “ Sastanku su prisustvovali direkorica Centra, Maja Špica i stručni saradnik, Senka Jujić dipl. pravnik, koja je i član Komisije ispred Centra za socijalni rad. Pored stručnih radnika Centra, svoje učešće dali su i predstavnici osnovnih i srednje škole i policije, te voditelji sastanka,  predstavnici Biroa za ljudska prava Tuzla. Direktorica Centra je izvjestila o stanju maloljetničkog prestupništva u našoj Opštini, prema evidenciji Centra, kao i o poduzetim aktivnostima i radnjama, u prethodnoj godini,  u cilju sprečavanje i prevencije maloljetničke delikvencije. Članovi Komisije su izvjestili skup o aktivnostima vezanim za provedbu Akcionog plana u prethodnom periodu, a Senka Jujić izabrana je za koordinatora Komisije. Na sastanku je usvojen Poslovnik o radu Komisije za provođenje projekta „Zaštita djece izložene riziku i kontaktu sa Zakonom BiH.“

13.09.2016.god.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku UNICEF-a organizovalo je jednodnevne edukacije o primjeni Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, za regiju Banjaluka i Prijedor. Eukaciji su prisustvovali direktori centara za socijalni rad, stručni radnici u službama socijalne i dječije zaštite, koordinatori i prvostepene stručne komisije, predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, predstavnici specijalnih ustanova i ustanova socijalne zaštite. Učesnici na edukaciji su imali priliku da se upoznaju sa značajem sistema socijalne zaštite i timskog pristupa prema korisnicima, pedagoškim i pravnim aspektima procjene potreba i usmjeravanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, socijalnom modelu u oblasti invalidnosti, pravnim, pedagoškim, medicinskim, psihološkim, defektološkim i socijalnim aspektima procjene potreba i usmjeravanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju. U narednom periodu je planirano održavanje edukacija i na drugim lokacijama širom Republike Srpske.

07.08.2016.god.

Jutros u 5,00 časova  22 djece, u pratnji vaspitača, otputovalo je na more u Bečiće, Crnogorsko primorje. Okupljanje je organizovano ispred Centra za socijalni rad, a djecu su, pored roditelja, ispratili i direktorica Centra, Maja Špica i predsjednica Udruženja „Rastimo zajedno“, Gordana Slavnić.

02.08.2016.god.

Dana 02.08.2016.godine,  sa početkom u 11 časova, u velikoj sali Skupštine Opštine održan je sastanak  vezano za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske“, sa roditeljima i djecom, učesnicima Projekta. Sastanak su vodili stručni radnici Centra, Radmila Došenović i Smilja Prodanović, a  sastanku su prisustvovali i  direktorica Centra Maja Špica, načelnik Opštine Mile Zlojutro, predsjednica Udruženja Roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Rastimo zajedno“ Gordana Slavnić i volonter Aleksandar Tubica, diplomirani pedagog, koji su se obratili roditeljima i djeci i dali pozdravnu riječ. Voditelji sastanka su upoznali roditelje i djecu sa uslovima putovanja, smještaja i drugim značajnim informacija vezano za boravak djece na moru i  realizaciju samog Projekta. Ove godine djeca će boraviti u odmaralištu Bečići, u Crnogorskom primorju,  u hotelu koji je namjenski građen za potrebe Projekta. Biće smješteni u šestokrevtnim sobama sa kupatilom, a u restoranu hotela biće im obezbijeđena tri obroka i užina, tokom svih dana boravka na moru. Plaža se nalazi neposredno od hotela i namjenjena je samo za goste hotela, odnosno učesnike Projekta.  U Projektu će učestvovati 22 djece u pratnji jednog roditelja, dva vaspitača i jednog volontera, ispred naše Opštine. Projekat je veoma značajan, jer omogućuje da se djeci, iz socijalno ugroženih kategorija, obezbijedi boravak na moru, gdje im se uz mnogobrojne aktivnosti sa stručnim radnicima, razvijaju socijalne kompetencije, empatija i uče toleranciji i uvažavanju različitosti. Kompletan Projekat finansira  Fond dječije zaštitie,  Bjeljinja. Centar, odnosno Opština daće svoj doprinos u iznosu od 2000,00 KM, kako je i predviđeno Odlukom o proširenim oblicima socijalne zaštite („Službeni glasnik Kozarska Dubica“, broj: 5/13.), za potrebe džeparca i dr. troškove.  Sastanka je trajao do 12 časova, a  ovom prilikom učesnici su se međusobno upoznali. Polazak djece zakazan je za nedelju, 07.08.2016.godine u 5,00 časova ujutro, ispred Centra za socijalni rad.

30.06.2016.god.

Dana 30.06.2016.godine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u Administrativnom Centru Vlade Republike Srpske, održalo je Konferenciju na temu hraniteljstva, kojoj su prisustvovali direktorica i stručni radnici Centra.  Ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om BiH i uz finansijsku podršku Evropske unije realizuje projekat “Razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj”. U proteklom periodu ovim projektom su edukovani stručni radnici iz deset centara iz Republike Srpske, a u nastavku projekta u edukaciju će biti uključeni i stručni radnici Centra za socijalni rad Kozarska Dubica. Edukacija će se odnositi na širok spektar tema iz oblasti hraniteljstva, a edukatori su eminentni stručnjaci iz Holandije. Program konferencije prezentovao je teme „Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice“ koji se sprovodi u saradnji UNICEF-a BiH i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kao i „Strategiju unapređenja  socijalne zaštite djece bez  roditeljskog staranja 2015-2020“.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

27.06.2016.god.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku  UNICEF-a, organizovalo je dvodnevni Okrugli sto na temu izrade Programa obuke, primjene i izvršenja vaspitnih preporuka, koji je namjenjen stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj, radi sticanja dodatnih znanja i vještina za vođenje postupka posredovanja, primjene i izvršenja vaspitnih preporuka.  Okrugli sto je održan u Bijeljini 27-28. 06. 2016. godine, a zajedno sa 28 učesnika, predstavnika iz ukupno 15 centara (Trebinje, Prijedor, Kozarska Dubica, Doboj, Bjeljina, Laktaši, Istočno Novo Sarajevo, Prnjavor, Novi Grad, Kostajnica, Gradiška, Srbac, Mrkonjić Grad, Derventa i Pale), učestovali su i stručni radnici Centra za socijalni rad Kozarska Dubica. Učesnicima je prezentovan Program, koji je izradila Radna grupa za izradu Programa obuke, primjene i izvršenja vaspitnih preporuka, čiji je član i direktorica Centra, Maja Špica. Učesnici Okruglog stola, svoj doprinos su  dali kroz diskusije, sugestije i razmjenu iskustava.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Reppublike Srpske

04.06.2016.god.

U periodu od 01.-03.06.2016.godine, stručni radnici Centra za socijalni rad su učestvovali na prvom modulu edukacije „Psihocoijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“. Edukaciju je organozovalo Udruženje „Vive žene“ iz Tuzle, Fondacija „Udružene žene“ Banjaluka i Udruženje „Medika“ Zenica, u okviru provođenja projekta  „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine„, koji finansira Evropska unija.

31.05.2016.god.

Dana 30.06.2016.godine, na 38. redovnoj sjednici Skupštine Opštine, usvojen je Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica za period januar – decembar 2015.godine. Izvještaj možete pogledati u dokumentima, na našem sajtu. U emisiji „Gost u studiju“, o izvještaju o radu i drugim aktivnostima Centra, govori  direktorica Maja Špica.

Dub-radio

24.05.2016.god.

Ispunjavajući poslednju želju svoga oca, Žarka Bulića, koji je preminuo 22.05.2016. godine, dr Kamenko Bulić je donirao 400,00 KM, od njegovih penzionih primanja, u korist djece iz siromašnih porodica, kao doprinos za njihovo liječenje, školovanje ili zadovoljavanje  nekih drugih potreba.

13.05.2016.god.

„15.maj – Međunarodni dan porodice“

Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. Generalna skupština UN-a  je 20. septembra 1993.godine  donijela rezoluciju 47/237 kojom se utvrđuje ovaj dan kao Međunarodni dan porodice. Cilj obilježavanja ovog dana je da se podigne svijest o važnosti porodice, te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu. Porodica je zaštićena od strane UN-a i formalno, i to putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena. Cilj obilježavanja Svijetskog dana porodice jeste afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti, podsticanje jednakosti između polova u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne ćelije društva i pomoć kako bi one mogle da ispune svoju odgovornost prema svojim članovima i zajednici. JU „Centar za socijalni rad“ Kozarska Dubica  se kroz svoj profesionalni rad bavi porodicom, porodičnim odnosima i problemima koji je prate  kroz sistem porodično-pravne, socijalne i dječije zaštite. Porodica zahtjeva posebnu pažnju,  posebno u situaciji kada je pogođena siromaštvom, invalidnosti njenih članova i nasiljem. U rješavanju ovih problema neophodno je uključivanje svih nadležnih institucija. Na ovaj dan širom svijeta organizuju se razne manifestacije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou čiji je cilj da ukažu na različita područja značajna za porodicu i socijalne, ekonomske i demografske procese koji se tiču porodice. Predstavnici Centra su uključeni u obilježavanje 15. maja Međunarodnog dana porodice učestvujući na okruglim stolovima i drugim manifestacijama.

29.03.2016.god.

Dub-radio

18.03.2016.god.

JAVNI KONKURS-
„SOCIJALIZACIJA DJECE REPUBLIKE SRPSKE – 2016.god.“              Javni fond dječije zaštite raspisao je konkurs za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2016.god.“

Ciljevi Projekta:
– stvaranje bar djelimično prbližnih uslova za zadovoljavanj razvojnih potreba djece Republike Srpske;
– socijalizacija i integracija djece sa smetnjama u razvoju;
– razvijanje osjećaja empatije kod djece korisnika Projekta, njihova afirmacija i podizanje nivoa socijalnih kompentencija i upoznavanje sa međusobnim specifičnostima i individualnim razlikama kroz programske aktivnosti i sadržaje.

Ciljne kategorije djece su:                                                                                                  

 1. Djeca i omladina u smetnjama u razvoju;
  2. Djeca sa hroničnim oboljenjima;
  3. Posebno talentovana djeca;
  4. Djeca bez roditeljskog staranja
  5. Djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih (poremećenih) porodica;
  6. Djeca žrtve nasilja i trgovinom djece;
  7. Djeca iz porodica koji su korisnici stalne novčane pomoći i djeca korisnika prava na dodatak na djecu;
  8. Djeca civilnih žrtava rata i logoraša;
  9. Djeca čiji je jedan ili oba roditelja invalidi od I-IV kategorije (RVI VRS, civilni invalidi, invalidi rada u stanju socijalne potrebe prema mišljenju Centra za socijalni rad);
  10. Djeca iz porodica demobilisanih boraca VRS koji se nalaze u stanju socijalne potrebe;
  11. Djeca višečlanih porodica, lošijeg materijalnog statusa;
  12. Djeca romske populacije;
  13. Djeca, braća i sestre djece sa smetnjama u razvoju.

Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u uslužnom objektu Omladinskom hostelu „Užice“ u Bečićima (opština Budva) u periodu od PR 20.05.-21.09.2016. godine.

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI:
– Centar za socijalni rad;
– Opštinska boračka organizacija;
– Opštinsko udruženje porodica sa četvoro i više djece;
– Opštinsko udruženje Roma;
– Udruženje djece sa smetnjama u razvoju.

Projektom se obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina, mogu učestvovati do dva puta u slučaju da je došlo do pogoršanja porodičnih uslova, zdravstvenog stanja ili akutnog traumatičnog događaja, a djeca sa smetnjama u razvoju do 17 godina, koja su tri puta učestvovala u projektu, mogu ponovo učestvovati ako je od posljednjeg boravka prošlo dvije godine, a na osnovu mišljenja stručnog tima nadležnog Centra za socijalni rad, odnosno mišljenja ljekara.

KONKURS JE OTVOREN DO 31.03.2016. GODINE.
Sve informacije mogu se dobiti na tel. 052/416-755 i 424-052, odnosno u JU „Centar za socijalni rad“ Kozarska Dubica.

17.03.2016.god.

Stručni radnici  JU „Centar za socijalni rad“ Kozarska Dubica prisustvovali su 17. i 18. marta manifestaciji koju su organizovali studenti Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci po prvi put obilježavajući Međunarodni dan socijalnog rada na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Cilj je da se javnosti približi profesija socijalnog rada, njegova uloga i mjesto u današnjem sistemu, kao i upoznavanje studenata, stručnih radnika i drugih sa tendencijama profesije, obrazovanjem budućih socijalnih radnika, kao i poboljšavanje medijske slike.

04.03.2016.god.

Dub-radio

25.02.2016.god.

Dub-radio

03.02.2016.god.

Dub-radio

29.01.2016.god.

Dub-radio

22.01.2016.god.

Subvencija za nabavku narodnog hljeba i brašna, pravo i u 2016. godini.

Subevncija za nabavku narodnog hljeba i brašna je pravo predviđenom Odlukom o proširenim oblicima socijalne zaštite, koja je donesena shodno članu 11. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj:37/12.). Ovo pravo se primjenjuje od 2013.godine, a prema Odluci, na godišnjem nivou za finansiranje prava se izdvaja 19.000,00 KM. Korisnici prava na subvenciju narodnog hljeba i brašna su korisnici prava na novčanu pomoć, dodatka za pomoć i njegu drugog lica, dodatka na djecu, penzioneri i muslimansko dobrotvorno društvu „Merhamet“. Radi se o licima u stanju socijalne potrebe, 87 korisnika prava iz Centra za socijalni rad (57  korisnika bona za brašno i 30 korisnika bonova za hljeb); 35 korisnika  iz populacije penzionera sa najnižom penzijom (20 korisnika bona za brašno i 15 korisnika bonova za hljeb), a 800 bonova za hljeb se izdvaja za Udruženje „Merhamet“ za potrebe rada Narodne kuhinje „Život“. Vrijednost bona za hljeb je 0,60 KM, a vrijednost bona za brašno je 6,00 KM. Lokalne pekare sa kojima Centar potpisuje ugovor i koje sufinansiraju sa 0,30 KM bonove za hljeb su pekara „Grandkomerc“, „Marić“ i pekara „Simil“. Ugovor se potpisuje i sa mlinom „Jelena“, gdje korisnici za bon uz doplatu, nabavljaju brašno.  RTRS

05.01.2016.god.

Zahvaljujući akciji narodnog poslanika Darka Banjac i Demokratskog narodnog saveza, dana 05.01.2016.godine u 11:00 časova, u velikoj sali Skupštine opštine, organizovana je podjela novogodišnjih paketića za mališane iz evidencije Centra za socijalni rad. Paketići su obezbjeđeni za 54-oro djece od čega 30 djevojčica i 24 dječaka, koji dolaze iz 39 porodica u stanju socijalne potrebe. Nakon podjele paketića, upriličena je posjeta preko deset porodica,  koje su obradovane novogodišnjim paketićima i pečenicama za Božić. Radi se o porodicama  u stanju socijalne potrebe i to korisnicima prava na novčanu pomoć, korisnicima prava na socijalno stanovanje,  porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju i porodicama sa troje i više djece.

30.12.2015.god.

Savjet učenika SŠC „Nikola Tesla“ kroz akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“, tradicionalno, svake godine, upriliči podjelu paketića za djecu iz evidencije Centra za socijalni rad. Ove godine podjeljeno je 26 paketića. Udruženje mladih „Una“, takođe, tradiconalno organizuje podjelu paketića za djecu iz evidencije Centra, a ove godine obradovali su 19-oro  mališana.

18.12.2015.god.

Dana 18.12.2015.godine u hotelu Cepter održana je radionica na temu maloljetničkog prestupništva. Voditelji radionice su predstavnici Biroa za ljudska prava Tuzla, a učešće u radionici su uzeli  stručni radnici Centra za socijalni rad i volonteri. Razgovaralo se o programu tretmana u radu sa maloljetnicima kojima je izrečena neka od  vaspitnih mjera i realizaciji prventivnih tretmana sa djecom u riziku. Cilj radionice je izrada programa rada Dnevnog centra za djecu i omladinu u sukobu sa zakonom.

16.12.2015.god.

Zahvaljujući zajedničkoj akciji Crkvene opštine Kozarska Dubica i preduzeća Dubikoton, nikoljdanski pakteći danas su obradovali desetoro mališana predškolskog uzrasta iz porodica u stanju socijalne potrebe sa spiska JU Centra za socijalni rad. Pokloni su im uručeni u prostorijama Pravoslavnog vrtića, a polaznici ove predškolske ustanove obradovali su ih i kratkom priredbom.  RTRS

11.12.2016.god.

Dub-radio

26.11.2016.god.

Dub-radio

18.11.2015.god.

Dana 18.11.2015. godine u JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka održan je sastanak direktora centara za socijalni rad iz okruženja (Laktaši, Gradiška, Kozarska Dubica, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš, Srbac, Kneževo, Šipovo, Prijedor, Mrkonjić Grad,) gdje je vođen konstruktivan razgovor u cilju razmjene problema iz prakse, dilema sa kojima se suočavamo i sugestija vezanih za posao kojim se bavimo i ustanove koje predstavljamo. U svim lokalnim zajednicama je primijećen porast broja korisnika sa kojima centri za socijalni rad rade, te potreba za mnogo većim sredstvima u odnosu na sredstva sa kojima se raspolaže.
Osnovni zaključak sastanka bio je da će se u buduće istupati zajednički u pravcu upućivanja inicijativa za izmjenu zakonske regulative vezane za socijalnu zaštitu prema Vladi Republike Srpske i nadležnom Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite. Ovakvo druženje će postati tradicionalno u cilju poboljšanja svih segmenata socijalne zaštite, a domaćin za naredni sastanak je Centar Prijedor.