Дјеца и млади у систему алтернативне бриге

Дана, 10. и 11.02.2021.године, Стручни радници ЈУ ЦСР Коз. Дубица, су учествовали, у едукацији  на тему „Алтернативна брига и права дјеце“ у Организација СОС Дјечија села БиХ.

Општи циљ едукације је допринос унапређењу пракси у области права дјеце у алтернативној бризи у Босни и Херцеговини, кроз изградњу капацитета стручњака из система социјалне заштите и младих из алтернативне бриге, те сарадња са релевантним институцијама и организацијама, као и подизање свијести о потреби континуираних обука за изградњу капацитета стручњака.

Закључци едукације:

  • Најбољи интерес дјетета прије свега!
  • Лична одговорност и етика сваког професионалца су темељ рада са дјецом у алтернативном смјештају
  • Неопходно је укључивање дјеце у све процесе који их се тичу током свих фаза трајања алтернативне бриге али и савјетодавно након изласка из бриге
  • Документи попут Приручника за вођење случаја, Смјерница за процјену и утврђивање најбољих права дјетета и УН Смјерница за алтернативно збрињавање дјеце требају бити обавезујући за све професионалце
  • Подршка професионалцима треба бити осигурана и кроз савјетодавну улогу инспекцијске службе
  • Неопходна је вертикална одговорност за реализацију конвенција, подршка од стране државе у имплементацији преузетих обавеза
  • Изузетно је важна подршка професионалцима кроз размјену пракси и искустава, те умрежавању свих актера укључених у процес рада са дјецом
  • Потребна је редовна подршка установама социјалне заштите на локалном нивоу у изградњи капацитета и унапређењу ресурса
  • Укључивање позитивних примјера младих људи у едукацији професионалаца доприноси квалитету едукације и подизању мотивације професионалаца.