Galerija

Socijalizacija djece "Kumbor" 2015.

 

Socijalizacija djece - Bečići 2016.god.

Socijalizacija djece Republike Srpske – Bečići, 2016.g.

Socijalne anamneze za potrebe postupka prema maloljetnicima, Bijeljina,2016.g.

 

Radna grupa - Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Maj 2017.godine

Radna grupa – Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice, sastanak, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Maj 2017.godine

Radna grupa – Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice, posjeta Centru za zaštitu odojčadi, djece i omladine Zvečanska, Beograd, Jul 2017.godine

Radna grupa za izradu Programa obuke, primjene i izvršenja vaspitnih preporuka: „naknada štete oštećenom“ i „lično izvinjenje oštećenom“ – posredovanje (medijacija) u krivičnom postupku za maloljetnike , Doboj, 22-23.09.2017.godine

 

 

Konferencija „Socijalna zaštita za djecu-razmjena dobrih praksi“, Sarajevo, 16-18.10.2017.godine

 

Javna rasprava o nacrtu Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u opštini Kozarska Dubica za 2018-2019.godina, održana 10.11.2017.godine, mala sala Skupštine opštine K.D.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3.decembar 2017.g., u organizacija Udruženja „Rastimo zajedno“. Uručena zahvalnica JU Centru za socijalni rad.

Usvojen Program rada i finansijski plan JU Centra za socijalni rad, Skupština opštine održana 31.01.2018.godine

 

Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju, 7. redovna sjednica, vezano za provedbu UNICEF programa, uključujući implementaciju projekta:„Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice“, mart 2018.g.

 

Socijalizacija djece Republike Srpske 2018.g.

Zahvalnica za podršku u radu i uspješnu saradnju u 2018.godini, uručilo UM „Fokus“,15.01.2019.godine.