Djelatnost

Djelatnost Centra je:

88.10 Djelatnost socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom,

88.99  Ostale djelatnosti socijalnog rada bez smještaja.

U provođenju socijalne i porodične zaštite i pružanja usluga socijalnog rada Centar obavlja sljedeće poslove:

 • rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite,
 • rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti dječije zaštite,
 • rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti porodične zaštite i starateljstva,
 • pruža usluge socijalnog, psihološkog, pedagoškog, defektološkog i upravno-pravnog rada u postupku rješavanja o pravima u okviru svoje djelatnosti,
 • vrši isplatu novčanih prava utvrđenih propisima o socijalnoj zaštiti.

Centar pored navedenih poslova, obavlja i stručne  poslove u provođenju socijalne zaštite i socijalnog rada, porodične zaštite i dječije zaštite, i to:

 • otkriva i prati socijalne potrebe građana i probleme u oblasti socijalne zaštite,
 • predlaže i preduzima mjere u rješavanju stanja socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršavanje,
 • organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i dječije zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite i socijalnog rada,
 • razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema,
 • pruža dijagnostičke usluge, sprovodi odgovarajući tretman, savjetodavne i terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima,
 • radi na osnivanju porodičnog savjetovališta u cilju pružanja usluga porodici i pojedincu,
 • podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni rad u oblasti socijalne zaštite,
 • radi na izvršavanju vaspitnih mjera prema maloljetnim licima,
 • radi na izboru i primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima,
 • vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama i preduzetim mjerama u okviru svoje djelatnosti,
 • radi na razvoju partnerstva među različitim akterima u zajednici koji pružaju socijalne usluge,
 • radi na razvoju raznovrsnih modela zbrinjavanja korisnika u zajednici i socijalnih usluga u skladu sa potrebama korisnika,
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i odlukom skupštine opštine.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske utvrđuje normative i standarde za obavljanje poslova Centra u vršenju javnih ovlaštenja.