Пројектне активности

Назив пројекта Популација Партнер у пројекту Година реализације
„Психосоцијална подршка, дневно збрињавање и социјална укљученост дјеце и омладине у сукобу са законом” Дјеца и млади у сукобу са законом. Министарство здравља и социјалне заштите РС 2015
„Заштита дјеце изложене ризику и дјеце у контакту са правосудним системом у БиХ“ Дјеца и млади у сукобу са законом и професионалци обучени за рад са дјецом. УНИЦЕФ 2013/2014
Социо – економска подршка и адаптација животног простора у циљу побољшања квалитета живота двије породице.“ Двије породице у стању социјалне потребе, корисници права из социјалне заштите – породица са дјететом са сметњама у развоју и породица корисник права на новчану помоћ и додатак на дјецу. Министарство здравља и социјалне заштите РС,Општина Козарска Дубица 2013
„Социјализација дјеце Републике Српске Кумбор” Дјеца чије је одрастање осујећено неповољним породичним, социјалним, материјалним условима, здравственим и развојним проблемима Фонд дјечије заштите, Општина Козарска Дубица 2015