Projektne aktivnosti

Naziv projekta Populacija Partner u projektu Godina realizacije
„Psihosocijalna podrška, dnevno zbrinjavanje i socijalna uključenost djece i omladine u sukobu sa zakonom” Djeca i mladi u sukobu sa zakonom. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS 2015
„Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“ Djeca i mladi u sukobu sa zakonom i profesionalci obučeni za rad sa djecom. UNICEF 2013/2014
Socio – ekonomska podrška i adaptacija životnog prostora u cilju poboljšanja kvaliteta života dvije porodice.“ Dvije porodice u stanju socijalne potrebe, korisnici prava iz socijalne zaštite – porodica sa djetetom sa smetnjama u razvoju i porodica korisnik prava na novčanu pomoć i dodatak na djecu. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS,Opština Kozarska Dubica 2013
„Socijalizacija djece Republike Srpske Kumbor” Djeca čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim, materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima Fond dječije zaštite, Opština Kozarska Dubica 2015