STOP NASILJU NAD ŽENAMA

Poster BV new 02-01

Međunarodna kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ obilježava se od 25. novembra do 10. decembra svake godine. U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica, jer predstavljaju kršenje ljudskih prava. Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. U cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama provode se brojne aktivnosti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini uključujući različite subjekte zaštite od nasilja u porodici (policija, pravosuđe, zdravstvene, socijalne i obrazovne institucije), te nevladine organizacije i medije. Kampanja „Muškarci u borbi protiv muškog nasilja nad ženama“ sastavni je dio svjetskog pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama sa akcentom na ulogu muškaraca koji nošenjem bijele vrpce pokazuju spremnost za okončanje nasilja nad ženama i djevojčica.