Запослени

 Маја Шпица Кнежевић, Магистар социјалног рада

Образовање

Факултет Политичких наука, дипломске академске студије, Студијски програм за социјални рад, Универзитет у Бањој Луци – академско звање – Магистар социјалног рада.

Филозофски факултет, одсјек за социјални рад,  Универзитет у Бањој Луци – звање дипломирани социјални радник.

Психотерапија, Трансакциона анализа – едукант.

Радно искуство

Јавна установа Центар за социјални рад Козарска Дубица – самостални стручни сарадник на пословима социјалног рада и социјалне заштите. Запослена  од новембра 2008. година.

Вршилац дужности директора од 01.07. – 30.10 2015. године.

Именована за директора ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица   30.10.2015.године на период од четири године.

Директор ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица, у другом мандату, од 11.02.2020.године.

 

Стручни радници:

Милан Буразор, дипломирани социјални радник

Смиља Продановић, дипл. менаџер у соц. политици и соц. заштити

Mилена Ђукић, дипломирани социјални радник

Драгана Мандић, дипломирани социјални радник

Николина Душанић, дипломирани психолог

Јелена Томаш, дипломирани правник

Снежана Ристић, дипломирани социјални радник

Административни послови

Наташа Миловчевић, оператер дјечије заштите, протокол и архива

Мира Кљајић, рачуноводство и финансије

Специјалистичка услуга логопеда

Ведран Личанин, професор специјалне едукације и рехабилитације