Запослени

 Маја Шпица Кнежевић, Магистар социјалног рада

Образовање

Факултет Политичких наука, дипломске академске студије, Студијски програм за социјални рад, Универзитет у Бањој Луци – академско звање – Магистар социјалног рада.

Филозофски факултет, одсјек за социјални рад,  Универзитет у Бањој Луци – звање дипломирани социјални радник.

Психотерапија, Трансакциона анализа – едукант.

Радно искуство

Јавна установа Центар за социјални рад Козарска Дубица – самостални стручни сарадник на пословима социјалног рада и социјалне заштите. Запослена  од новембра 2008. година.

Вршилац дужности директора од 01.07. – 30.10 2015. године.

Именована за директора ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица   30.10.2015.године на период од четири године.

Директор ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица, у другом мандату, од 11.02.2020.године.

 

Стручни радници:

Милан Буразор, дипломирани социјални радник

Смиља Продановић, дипл. менаџер у соц. политици и соц. заштити

Mилена Ђукић, дипломирани социјални радник

Драгана Мандић, дипломирани социјални радник

Николина Душанић, дипломирани психолог

Јелена Томаш, дипломирани правник

Административни послови

Наташа Миловчевић, оператер дјечије заштите, протокол и архива

Мира Кљајић, рачуноводство и финансије

 

Јелена Јовановић, дипломирани логопед и сурдоаудиолог