Добродошли

Добродошли на званичну интернет презентацију ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица.  

ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица је јавна установа која пружа комплетну стручно-методолошку подршку, у спрјечавању и рјешавању комплексних људских проблема и потреба, различитим категоријама становништва. Носиоци стручних послова у Центру су професионалци који су едуковани за појединачни и тимски рад са корисником. Социјални радници су професионалци чије образовање и пракса подразумијева познавање и примјену  стручних знања из области социјалног рада, психологије, права, социјалне медицине, педагогије, филозофије и других друштвених и хуманистичких наука, као и специфичних вјештина, техника и метода. Кроз примјену мултидисциплинарног приступа у раду, у тиму са правником и психологом Центра, обезбјеђује се високо професионална услуга уз поштовање кодекса и етике социјалног рада.

Примјеном принципа правде уз поштовање људских права и различитости, наш циљ је развој  социјалне заштите и унапређење услуга социјалног рада, развијање мреже сарадње са корисницима, другим институцијама, установама, службама и невладиним сектором. У средишту социјалног рада су појединац и породица, не само као клијент и корисник права и  услуга, већ као равноправни партнери у креирању социјалне политике, са свим релевантним институцијама у локалној заједници, сходно потребама. Поред обезбјеђења квалитетног провођења права и услуга, наш циљ је оснажен појединац и породица, достојан равноправног друштвеног положаја, социјалне укључености  и економске сигурности.