Дневни Центар за дјецу и омладину у сукобу са законом

„Дјецу и младе треба васпитно водити, а не гушити, грубо и насилно дисциплинирати или их неконтролисано и анархично пустити да тону у безнађе сопственог незнања и неискуства.

Дјеца и млади заслужују да им друштво, које тендира да буде организовано, цивилизирано и ефикасно, обезбједи срећно одрастање од рођења, током дјетињства младалаштва, зрелог доба и до краја живота”

Милић, А. (2010)

Дневно збрињавање обухвата различите врсте организованих дневних услуга и боравка изван властите породице кроз које се обезбјеђују исхрана, њега, чување, брига о здрављу, васпитању и образовању, психосоцијална рехабилитација, радна окупација и друге услуге.

Дневни центар за дјецу и омладину у сукобу у закону намјењен је  малољетницима у ризику, малољетницима који испољавају неке од асоцијалних облика понашања, малољетницима који се по први пут појављују као починиоци прекршаја и кривичних дјела, малољетницима који су вишеструки повратници у чињењу прекршаја или кривичних дјела. У односу на узраст и кривичну одговорност корисници су дјеца и млади:

  • до 14 година кривично неодговорна лица
  • од 14 до 18 година кривично одговорна лица:

–   од 14 до 16 година млађи малољетници

–   од 16 до 18 година старији малољетници

  • Од 18 до 21 година млађа пунољетна лица

Циљ је да се кроз бројне и разноврсне активности  младима помогне да превазиђу проблеме са којима се сусрећу на свом путу одрастања, а који су их довели до друштвено непожељног понашања.

 

Назив: Дневни центар за малољетнике
Адреса: Светосавска бб, 79240  Козарска Дубица
Телефон: 00387 52 416 755