Услуге

Услуга социјалне заштите подразумијева поступке пружања подршке корисницима за активирање властитих потенцијала у заједници, предупређивање зависности од социјалне заштите и смањење ризика социјалне искључености. Центар за социјални рад пружа услуге везане за заштиту лица од насиља у породици, смјештаја у установу и другу породицу, помоћ у кући, дневно збрињавање, савјетовање, персоналну асистенцију.