Програмске активности за вријеме трајања Дјечије недјеље

У оквиру обиљежавања „Дјечије недјеље“,  у периоду од 03.10.2022.године до  09.10.2022.године, ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица ће проводити логопедске прегледе за дјецу и омладину са сметњама у говорно-гласовној комуникацији. Сви заинтересовани грађани се могу јавити у ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица. Након логопедске процјене, сходно стању, дјеца ће бити укључена у бесплатан логопедски третман, у оквиру услуге коју пружа ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица. Циљ програмских  активности које се проводе током трајања „Дјечије недјеље“ јесте да укаже на значај вриједности које наше друштво његује и које су свакако окренуте према дјеци. Овогодишњом активности желимо да ставимо значај важности правовременог и раног третмана за дјецу са сметњама у говорно гласовној комуникацији како би се одређене неправилности на вријеме и успјешно отклониле. Дјеца  која показују одређене сметње у развоју говора, не мора нужно да значи и соматска оштећења, већ може да се јави и као посљедица недовољне ране социјалне стимулације дјеце, усљед чега говор дјетета покаже успорен развој.

ЈУ Центар за социјални рад, пружа специјалистичку услугу логопеда од  2017.године, кад је ова услуга успоствљена кроз  посебно усмјерен пројекта: “Успостава Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“, реализован у оквиру УНИЦЕФ програма „Дјеца без родитељског старања-Трансформација институција и превенција раздвајања дјеце од породица“. Ова услуга је инцирана првенствено због великог броја дјеце са сметњама у говорно -гласовној комуникацији, који због недостатка стручне услуге логопеда на локалном нивоу, били приморани да на логопедски третман одлазе у други град, што изискује додатне трошкове (путне), а Центар је  кроз право на једнократну новчану помоћ, одобравао лицима у стању социјалне потребе, средства за логопедски третман и путне трошкове.

Пружањем специјалистичке услуге  логопеда циљ је да се дјеци са сметњама у развоју и типичној дјеци са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији, обезбиједи  адекватна, стручна и бесплатна услуга, која ће бити доступна  дјеци и родитељима.

Од успостављана специјалистичке услуге логопеда укупно је 41 дијете успјешно завршило логопедски третман.