Održan radni sastanak pred odlazak djece na more

Dana, 31.07. 2018.god.,  sa početkom u 11 časova, u velikoj sali Skupštine Opštine održan je radni sastanak  vezano za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2018.“, sa roditeljima i djecom, učesnicima Projekta. Sastanak je vodila stručna radnica Centra, Milena Đukić, a prisustvovali su  direktorica Centra Maja Špica, načelnik Opštine Radenko Reljić, predsjednik Opštinske boračke organizacije, Dragoljub Ćibić i stručni radnik Centra, Nikolina Dušanić, koja će ići sa djecom na more u ulozi vaspitača.  Roditelji i djeca su informisani o uslovima  putovanja, smještaja i drugim značajnim detaljima vezano za boravak djece na moru i  realizaciju samog Projekta. Projekat se uspješno realizuje od 2004.godine, djeca će boraviti u odmaralištu Bečići, u Crnogorskom primorju,  u hotelu „Užice“ koji je namjenski građen za potrebe Projekta. Biće smješteni u šestokrevetnim sobama sa kupatilom, a u restoranu hotela biće im obezbijeđena tri obroka i užina, tokom svih dana boravka na moru. Plaža se nalazi neposredno od hotela i namjenjena je samo za goste hotela, odnosno učesnike Projekta.  U Projektu će učestvovati 25 djece u pratnji dva vaspitača, 13 ispred Centra za socijalni rad, šest ispred Opštinske boračke organizacije, četvoro ispred Udruženja roditelja četvoro i više djece i dvoje ispred Udruženja „Rastimo zajedno“. Projekat je veoma značajan, jer omogućuje da se djeci, iz osjetljivih kategorija, obezbijedi boravak na moru, gdje im se uz mnogobrojne aktivnosti sa stručnim radnicima, razvijaju socijalne kompetencije, empatija i uče toleranciji i uvažavanju različitosti. Kompletan Projekat finansira  Fond dječije zaštite,  Bjeljinja. Centar, odnosno Opština finansira troškove džeparca.