Подршка Свјетске банке

У циљу адекватног одговора на посљедице пандемије вируса корона и заштиту породица и појединца у стању социјалне потребе. Влада РС и Министарство здравља и социјалне заштите ће уз подршку Свјетске банке, током шест мјесеци, обезбиједити додатне износе за кориснике права новчану помоћ, права на помоћ и његу у кући и права на личну инвалиднину. Планирано је да се корисницима права на новчану помоћ уплаћује редован износ права, по досадашњем модалитету, плус још један додатни износ (100%) који ће Свјетска банка уплаћивати током шест мјесеци, директно на банковне рачуне корисника.Такође је планирано да корисници права на личну инвалиднину и корисници права на помоћ и његу у кући добију по 200,00КМ једнократно, које ће финансирати свјетска банка директно на њихове рачуне.Осим подршке корисницима, подршка ће бити пружена и центрима за социјални рад кроз донацију од 1.000,00КМ за трошкове горива. У евиднецији Центра за социјални има 47 корисника новчане помоћи и 79 корисника права на личну инвалиднину, од чега 19 малољетних и 60 пунољетних. И ове године корисницима новчане помоћи и лицима у стању социјалне потребе, одобрене су једнократне новчане помоћи за набавку огревног дрвета.