Novi Zakon o dječijoj zaštiti

Dana, 7.i 8. decembra, prezentovan novi Zakon o dječijoj zaštiti. Cilj predloženog novog zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske je da stimuliše rađanje djece na način da se približno izjednače prava nezaposlenih majki sa djecom u odnosu na zaposlene majke.