Обука „ Приступ превенцији трговине људима у Босни и Херцеговини фокусиран на жртву; побољшање идентификације, заштите и приступа правди – VICAPT “

Преставница ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица присуствовала је дводневној одбуци у периоду од 23.07.2020. и 24.07.2020. године у оквиру пројекта „Приступ превенцији трговине људима у Босни и Херцеговини фокусиран на жртву; побољшање идентификације, заштите и приступа правди – VICAPT“ намјењеној за упосленике центара за социјални рад, професионалце из области социјалног рада и заштите, о идентификацији и пружању помоћи потенцијалним жртвама и идентифицираним жртвама – дјеци, малољетницима без пратње, мигрантима, дјеци која раде и бораве на улици и другим рањивим групама. Сврха обуке је да се ојача улога и капацитети професионалаца из области социјалне заштите који су први пружатељи помоћи жртвама трговине људима, а наручито дјеци као и малољетницима без пратње – потенционалним жртвама трговине људима у недавним миграцијским токовима, а кроз мјере идентификације и пружање заштите путем постављеног старатеља (укључујући подршку за реинтеграцију). У обуци је кориштен приступ симулације на приказу стварног случаја трговине људима, са освртом на најновији законске одредбе и облике трговине људима у БиХ  који утичу на дјецу, као и на комуникацију са другим релавантним професионалцима током процеса пружања помоћи.