ПОСТАНИ ХРАНИТЕЉ

ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица је упутио Јавни позив грађанима Општине Козарска Дубица да се пријаве у Центар за социјални рад ради стицања статуса хранитељске породице. У Општини Козарска Дубица нема евидентираних хранитељских породица.

ШТА ЈЕ ХРАНИТЕЉСТВО

Хранитељство је породични облике заштите дјеце без адекватног родитељског старања, у оквиру којег се ставарју оптимални услови за њихов раст и развој. Хранитељство је преузимање бриге о дјетету које нема родитеље или дјетету које из неки других разлога не можа да живи у својој продици.

КОЈИ СУ КОРАЦИ ЗА СТИЦАЊЕ  СТАТУСА ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ?
Услови за стицање статуса хранитељске породице

  • Пријављивање центру за социјални рад према мјесту гдје живите
  • Процјена испуњености личних и породичних услова за адекватну бригу о дјетету
  • Припреме и обуке за хранитељство
  • Доношење рјешења о збрињавању дјетета

БУДИ НЕЧИЈА ПОРОДИЦА, ПОСТАНИ ХРАНИТЕЉ!

Неопходна документација и процјена  испуњености услова
Уз захтјев за хранитељство за пунољетно лице домаћинства доставља се сљедећа документација:
а) извод из матичне књиге рођених,
б) извод из матичне књиге вјенчаних,
в) увјерење о држављанству,
г) љекарско увјерење – за хранитеља и
супружника,
д) налаз и мишљење психијатра – за хранитеља и
супружника,
ђ) потврда о запослењу и мјесечним примањима,
е) потврда о имовини,
ж) увјерење да није осуђиван,
з) увјерење да се против хранитеља не води
истрага, односно да није подигнута оптужница,
и) увјерење да није лишен родитељског права,
ј) увјерење да није лишен пословне способности.
Процјена испуњености услова за стицање статуса хранитељске породице се врши увидом у приложену документацију, интервјуом са потенцијалним хранитељима у
центру за социјални рад, интервјуом са члановима породице потенцијалних хранитеља у кућној посјети, као и свеобухватном тимском обрадом.

 

Свеобухватна тимска обрада подразумијева процјену компетенција хранитеља да обезбиједе сигурно окружење за  корисника,задовољавање потреба корисника,очување  идентитета корисника кроз подржавање веза између
корисника и његове породице,као и других важних особа из
његове прошлости, пружање подршке кориснику у превладавању сепарације и губитака, прихватање подијељене  одговорности и успостављање сарадничког односа са породицом корисника и стручним радницима центра за
социјални рад.

Сви заинтересовани грађани, промотивне летке могу преузети у Центру за социјални рад.