Potpisan Sporazum o saradnji u predmetu nabavke hljeba za potrebe Javne kuhinje „Život“

Danas je u kabinetu načelnika opštine Kozarska Dubica, gospodina,  Mr sci. dr med. Radenka Reljića, potpisan Sporazum o saradnji u predmetu realizacije nabavke hljeba za potrebe rada Javne kuhinje „Život“, MDD „Merhamet“ iz  Koz. Dubice. Inicijativa je došla od Udruženja mladih „Fokus“ iz Kozarske Dubice i njihovog predsjednika Nedima Krivdića, koji nam se obratio sa idejom u želji da Centar i Opština podrže ovu aktivnost. Uz saglasnost i podršku Načelnika Opštine provedenu su aktivnosti zahvaljujići kojima je ovaj Sporazum danas potpisan. Direktorica Centra, g-đica Maja Špica, sa saradnicom g-đom Natašom Milovčević, održala je sastanak sa predsjednikom „Merhameta“, gospodinom Jasminom Spahićem, na kojem je utvrđen broj korisnika Javne kuhinje (60) i potrebne količine hljeba na dnevnom (25), odnosno na mjesečnom nivou (550). Potom su upriličile sastanak sa vlasnicima lokalnih pekara, koji su se rado odazvali i pružili podršku da se ova aktivnost realizuje, a to su gospodin Milinko Kotur, vlasnik pekare „Klas“, gospođa Marina Sinkić, vlasnica pekare „Simil“, gospođa Snježana Marić, vlasnica pekare „Marić“ i gospodin Jusuf Musaj, vlasnik pekare „Galeb“. Na sastanku je dogovorena povlaštena cijena hljeba i dinamika isporuke. Pored povlaštene cijene hljeba, koju su nam dali,  vlasnici pekara će učestvovati u sufinansiranju hljeba za onaj mjesec za koji budu vršili isporuku.  Dinamika isporuke hljeba će se odvijati na način da svaki mjesec jedna pekara vrši isporuku. Vrijednost projekta je 4.400,00 KM. Realizovaće se od 01.05.2017. do 31.12.2017.godine.  Potpisan Sporazum je pozitivan primjer međusobne saradnje svih aktera lokalne zajednice koji zajedničkim snagama pomažu svojim sugrađanima kojima je ta pomoć najpotrebnija.