Обука за поступање по Апликацији за извјештавање о реализацији pланова интегритета у институцијама Републике Српске

Дана, 01.07.2020. године, представница ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица, присуствовала је обуци за поступање по Апликацији за извјештавање о реализацији Планова интегритета у институцијама Републике Српске.  Акционим планом борбе против корупције у Републици Српској за период 2018-2022. године, који је усвојила Влада Републике Српске, у оквиру четвртог стратешког циља „Обезбједити адекватно кориштење информационо-комуникационих технологија у циљу смањења могућности појаве корупције“, мјера/активност 4.1.1. „Креирати и имплементирати ИТ рјешење за праћење реализације и извјештавања планова интегритета.