Специјалистичка услуга логопеда и у 2021.години

ЈУ Центар за социјални рад, наставља са пружањем специјалистичке услуге логопеда и у 2021. години. Услуга је уведена 2017.године, кроз  посебно усмјерен пројекта: “Успостава Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“, реализован у оквиру УНИЦЕФ програма „Дјеца без родитељског старања-Трансформација институција и превенција раздвајања дјеце од породица“. Пројекат је инициран првенствено недостатком услуге дневног збрињавања за дјецу и омладину са сметњама у развоју, са акцентом на недостатак стручног кадра логопеда на подручју локалне заједнице. Након истека Пројекта, услуга је имплементирана у буџету Центра и одобрена су средства за наставак пројектних активности.

Од стране логопеда, у 2017.години, прегледано је 108 дјеце са сметњама у говорно-гласовној комуникацији (78 типичне дјеце са сметњма у говорно – гласовној комуникацији, са списка који су делегирале основне школе и 30 дјеце са сметњама у развоју из евиденције Центра). Од 108 дјеце, укуно 15 је укључено у третман, а за 93 је дата препорука и по процјени логопеда стављени су на листу чекања.

Увијек  је 15 дјеце у третману, и дјеца се укључују у третман према формираној листи чекања. Сваке године, школа нам делегира списак дјеце са сметњама у говороно-гласовној комуникацији. У 2018.години прегледано је 21 дијете од тога 19 дјеце је типичног развоја, а 2 дјеце са сметњама у развоју. Третман је успјешно завршило 11 дјеце. У 2019.години, по приједлогу школе прегледано је 18 дјеце, а 13 дјеце је успјешно завршило третман.

У току 2020. године, по приједлогу школе прегледано је 11 дјеце. Третман је  успјешно  завршен  за 7 дјеце, те су на њихово мјесто стављена дјеца са листе чекања.

Од успостављана специјалистичке услуге логопеда укупно је 31 дијете успјешно завршило логопедски третман.

Услуга је бесплатна и тренутно је 15 дјеце у третману.

Циљ је да се дјеци са сметњама у развоју и типичној дјеци са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији, обезбиједи  адекватна, стручна и бесплатна услуга, која ће бити доступна дјеци и родитељима и интегрисана у локалној заједници.