Специјалистичка услуга логопеда

ЈУ Центар за социјални рад, наставља са пружањем бесплатне специјалистичке услуге логопеда и у 2021.години. Услуга је уведена 2017.године, кроз  посебно усмјерен пројекта: “Успостава Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“, реализован у оквиру УНИЦЕФ програма „Дјеца без родитељског старања-Трансформација институција и превенција раздвајања дјеце од породица“. Пројекат је инициран првенствено недостатком услуге дневног збрињавања за дјецу и омладину са сметњама у развоју, са акцентом на недостатак стручног кадра логопеда на подручју локалне заједнице. Након истека Пројекта, услуга је имплементирана у буџету Центра и одобрена су средства за наставак пројектних активности.

Од стране логопеда, у 2017.години, прегледано је 108 дјеце са сметњама у говорно-гласовној комуникацији (78 типичне дјеце са сметњма у говорно – гласовној комуникацији, са списка који су делегирале основне школе и 30 дјеце са сметњама у развоју из евиденције Центра). Од 108 дјеце, укуно 15 је укључено у третман, а за 93 је дата препорука и по процјени логопеда стављени су на листу чекања.

Увијек  је 15 дјеце у третману, и дјеца се укључују у третман према формираној листи чекања. Сваке године, школа нам делегира списак дјеце са сметњама у говороно-гласовној комуникацији, дјеца се упућују и на приједлог породичног љекара, али нам се суграђани и лично обраћају за преглед и третман.

У 2018.години прегледано је 21 дијете од тога 19 дјеце је типичног развоја, а 2 дјеце са сметњама у развоју. Третман је успјешно завршило 14 дјеце. У 2019.години, по приједлогу школе прегледано је 18 дјеце, а 15 дјеце је успјешно завршило третман. У току 2020. године, по приједлогу школе прегледано је 11 дјеце. Третман је  успјешно  завршен  за 12 дјеце, те су на њихово мјесто стављена дјеца са листе чекања.

Од успостављана специјалистичке услуге логопеда укупно је 41 дијете успјешно завршило логопедски третман. Тренутно је 15 дјеце у третману.

Због недостатка стручне услуге логопеда, суграђани су приморани да на логопедски третман одлазе у други град, што изискује додатне трошкове (путне), а Центар је  кроз право на једнократну новчану помоћ, одобравао лицима у стању социјалне потребе, средства за логопедски третман и путне трошкове.

Пружањем специјалистичке услуге  логопеда циљ је да се дјеци са сметњама у развоју и типичној дјеци са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији, обезбиједи  адекватна, стручна и бесплатна услуга, која ће бити доступна дјеци и родитељима и интегрисана у локалној заједници.