Потписан Меморандум за едукацију потенцијалних хранитељских породица у Републици Српској

Директор ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица, Маја Шпица Кнежевић, и директори  центара за социјални рад  Нови Град , Челинац и Бања Лука  потписали су са Министром здравља и социјалне заштите Републике Српске Аленом Шеранићем у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске Меморандум о сарадњи за подршку у едукацији потенцијалних хранитељских породица у Републици Српској.
Циљ овог Меморандума јесте квалитетнија заштита дјеце без родитељског старања збрињавањем у хранитељске породице кроз успостављање боље сарадње Министарства и органа старатељства у Републици Српској, у процесу стварања услова за развој нових хранитељских породица и јачање капацитета стручних радника у систему социјалне заштите.
Предвиђено је организовање едукације за потенцијалне хранитењске породице ради квалитетније заштите дјеце без родитељског старања збрињавањем у хранитељске породице, стручне подршкe стручним радницима у подстицању и развоју хранитељства у њиховим локалним заједницама и развоја хранитељства у Републици Српској.
Меморандум ће, у наредним данима, потписати и директори ЈУ Центар за социјални рад Требиње и ЈУ Центар за социјални рад Пале.
 „Најбољи интерес дјетета, потреба за новим знањима, стварање мреже подршке, едукација, промоција хранитељства и мотивација су основне карактеристике процеса развоја хранитељства у Републици Српској. Морални и професионални задатак свих јавних институција и појединаца који раде у подручју заштите дјеце без родитељског старања јесте да пруже адекватну заштиту дјеци која одрастају у ризичним околностима, проналазећи праву мјеру између права сваког дјетета да одраста у властитој породици и обавезе друштва да заштити најбољи интерес дјетета“, истиче министар Ален Шеранић.
Министарство је, у сарадњи са Друштвом психолога Републике Српске и уз подршку УНИЦЕФ-а у БиХ, у склопу пројекта „Потребе и проблеми породица у Републици Српској за вријеме CoVid-19 пандемије“, израдило курикулум о хранитељству и организоваће едукацију о развоју компетенција хранитеља, правима дјетета, потребама и развоју дјетета, значају одрастања у породичном окружењу, итд. Центри за социјални рад, потом, треба да наставе са едукацијама у својим локалним заједницама.
Након свеукупне едукације и припреме будућих хранитељских породица, планирано је да центри за социјални рад изврше процјену и избор хранитељских породица, те издају потврду за бављење хранитељством за дјецу. Испред ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица, на едукацији ће учествовати једна потенцијална хранитељска породица.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске позвало је, у претходном периоду, све центре за социјални рад у Републици Српској да пријаве потенцијалне хранитељске породице за ову врсту едукације, а на позив се одазвало шест центара са којима се и реализује овај меморандум.