Okrugli sto o besplatnoj pravnoj pomoći

Stručni radnici Centra za socijalni rad  danas su prisustvovali Okruglom stolu o besplatnoj pravnoj pomoći, održanom u hotelu Bosna, u Banjaluci, u organizaciji Predstavništva UNHCR-a u Bih i  Udruženja „Vaša prava BiH“ u cilju unapređenja razumijevanja sistema i pozitivnih pravnih propisa iz oblasti besplatne pravne pomoći, te razmjene iskustava u ovoj oblasti.

Na Okruglom stola učesnici su upoznati sa  Međunarodnim obavezama BiH iz oblasti besplatne pravne pomoći i Strategijom za reformu sektora pravde Bih.

Pristup pravdi je osnovno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, a jedan od najvažnijih mehanizama za osiguravanje jednakog i efikasnog pristupa pravdi je princip stručne pomoći za sve kategorije stanovništva, počevši od onih ekonomski najugroženijih (u stanju socijalne potrebe, izbjeglice iz Bih, raseljene osobe, povratnici, Romi, apatridi, osobe u riziku od apatridije, izbjeglice, tražitelji azila, osobe pod supsidijarnom zaštitom…)  koje ne mogu priuštiti plaćanje pravnih usluga.

Usvajanjem seta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na svim nivoima u Bih, stvorene su pretpostavke za uspostavu učinkovitog, funkcionalnog i sveobuhvatnog sistema pružanja  besplatne pravne pomoći za sve one kojima je pravna pomoć potrebna, a nisu u mogućnosti snositi troškove postupaka i pravne pomoći.