Реализација пројектних активности за унапређење услова рада ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица

Како би се унаприједили услови рада, санирање штете наокон земљотреса, замјене дотрајале столарије, адаптација санитарног чвора, те набавка новог канцеларијског намјештаја и рачунарске опреме,  ЈУ Центар за соицјални рад је аплицирао на два пројекта укупне вријендости 54.689,45 КМ.

Први пројекат  под називом „Реконструкција и адаптација пословног  простора у циљу унапређења квалитета услова рада са корисницима у стању социјалне потребе, избјеглим лицима и другим категоријама социјално угроженог становништва, је реализован крајем 2022. године. Пројектом су одобрена средства у износу: 24.499,45 КМ.  Средстава су тражена и реализована за   реконструкцију и адаптацију пословног простора ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица и то замјена столарије, уградња ламината, санирање зидова и молерски радови, јер услови рада нису били адекватни, а поготово након замљотреса када је простор додатно девастиран, испуцали зидови.

Други пројекат под називом „Јачање система социјалне заштите кроз оснаживање техничких капацитета ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица“, је конкурисано  на „Јавни конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу за 2022.годину“ , упућен Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, којим је ЈУ Центру за спцојанлни рад одобрено 30.190,00КМ, за  адаптацију санитарног чвора, набавку канцеларијског намјештаја и набавку информатичке опреме. Циљ Пројекта је унапређење и јачање рада ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица кроз оснаживање техничких капацитета и унапређење услова рада.

Центар је располагао са неадекватном техничком опремом, недовољним бројем рачунара који су застарјели и отежавали су свакодневни рад у овој установи и управо се негативно одражавао на рад са корисницима у смислу ефикасности, брзине, али и обављање администартивних послова. Навабка нове рачунарске опреме у виду 10 рачунара и монитора, те канцеларијског намјештаја, оснажила је техничке капацитете Центра за социјални рад и унаприједила свакодневни рад у овој установи.  Брже и ефикасније провођење права и услуга према корисницима, али и рад у СОТАЦ електронској бази, и уопште рад  административних послова. Такође, на овај начин су се оснажили и људски капацитети Центра, на начин да у свакодневном изазовном раду имамо могућност приступа модерним технологијама и усавршавању кроз учествовање на различитим онлине програмима и едукацијама, те пристуву састанцима, што се нарочито показало као веома потребно током пандемије ЦОВИД-19 и након тога као устаљена пракса.

Први дио пројекта у износ од 15.000,00КМ је реализован крајем 2022.године и то за адаптацију санитраног чвора и набавку канцеларијског намјештаја.  Други дио средстава за пројекат у износу од 15.190,00КМ дозначен је у јануару 2023.године и реализован за набавку нове рачунарске опреме – 10 рачунара.