Pomoć za školovanje djece iz porodica u stanju socijalne potrebe se nastavlja i u 2018.godini

Pomoć za sedam višečlanih porodica u stanju socijalne potrebe se nastavlja i u 2018.godini. U saradnji sa našim sugrađanima, koji žive u inostranstvu, prošle godine  realizovana je pomoć za sedam višečlanih porodica u stanju socijalne potrebe. Pomoć se realizovala kontinurano, svaki mjesec, u vidu novčanog iznosa na tekući račun porodica, koji je namjenjena za kupovinu školske karate, odjeće, obuće, školskog pribora i drugog za potrebe djece.  Zahvaljujući dobrim ljudima, pomoć za ove porodice se nastavlja i u 2018.godini.  Organizator pomoći je Dragan Kotur, koji živi u Švedskoj, a koji je i ranijih godina pomagao porodicama u stanju socijalne potrebe iz evidencije Centra. U ime porodica i ispred Centra za socijalni rad, zahvaljujemo se gospodinu Draganu Kotur, kao i drugim donatorima.