Kako promovisati hraniteljstvo na način zanimljiv medijima i javnosti

Stručni radnici JU Centra za socijalni rad Kozarska Dubica učestvovali su  u radu radionice „Kako promovisati hraniteljstvo na način zanimljiv medijima i javnosti“, koja je održana 25.05.2018. godine u Banjaluci u prostorijama JU Centra za socijalni rad, u organizaciji Fondacije INFOHAUS i podršku UNICEF-a BiH.  Kroz obrađene teme produbljena su i stečena znanja i vještine o komunikaciji sa medijima, kao i načini na koji najbolje možemo raditi promociju hraniteljskih porodica i promociju značaja kojeg porodica ima u razvoju djeteta.