Измјене и допуне Закона о заштити насиља у породици

Дана, 15 и 16. октобра, поводом ступања на снагу измјена и допуна Закона о заштити насиља у породици, одржана је радионица „Унапређење мултисекторске сарадње на нивоу општине Козарска Дубица“, у организацији Удружене жене Бањалука. На радионици је представљен Закон о заштити насиља у породици у надлежности ЈУ Центра за социјални рад. Измјене и допуне Закона о заштити насиља у породици ступили су на снагу 1.маја ове године. Измјенама, све радње насиља у породици, па и сама пријетња, више неће бити третиране као прекршај, већ као кривично дјело.  Хитне мјере заштите, које се изричу у року 24 часа, сада се могу изрећи и на приједлог центра за социјални рад и жртве насиља у поридици, што је до сада било само у надлежности полицијских службеника. Значајну улогу кривичног предмета има процјена ризика полицијског службеника и социјална анамнеза центра за социјални рад. У циљу спречавања насиља у породици, у надлежности јединица локалне самоуправе је да именује субјекте заштите – представнике центра за социјални рад, полиције, здравствених и образовних институција, судова и тужилаштва, који ће радити на спречавању и сузбијању насиља у породици, односно предузимате мјере и радње у складу Законом. Жртва  насиља има право да прије или у току поступка изабере особу од повјерења која ће бити присутна током поступка у предмету насиља, као да буде информисана о свим правима која има и о установама, органима, правним лицима и организацијама које пружају помоћ.  Одлуку о извршеном насиљу о подизању оптужнице или обустављању поступка доноси тужилац. За непријављивање насиља у породици грађанима, члановима породице, субјектима заштите и запосленим у образовној, социјалној и здарвственој установи слиједе новчане казне. На радионици је представљен и Протокол о поступању и сарадњи субјеката надлежних за заштиту жртава насиља у породици, као и Оперативни план групе за координацију на нивоу Општине Козарска Дубица, који ће се у наредном периоду проводити. Центар за социјални рад је у септембру ове године има радни састанак са представницима Удружене жене Бања Лука, гдје се разговарало о проблему насиља у породици и потребним активностима са циљем јачања капацитета субјеката заштите.