Predavanja iz oblasti gerontologije

Dana, 29.05.2018.godine, u oragnizaciji Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci, stručni radnici Centra prisustvovali su predavanjima prof. Tomasa Klia iz Njemačke, stručnjaka za oblasti gerontologije, njege i socijalne politike. Profesor Klio  govorio je o identitetu socijalnog sistema u Njemačkoj, organizaciji i funkcionisanju osiguranja za dugotrajnu njegu i drugim pitanjima starenja stanovništva i brige o starima. Pored profesora Klia, u prezentovanju sitema njege za stare osobe u Njemačkoj učestvovao je i gosp. Milorad Pajović, direktor fonda njege u “DAK-GESUNDHEIT”.