Валидацијска радионица – Мултисекторски одговор на насиље

Дана, 17.03.2021.године стручни радници Центра за социјални рад,  присуствовали су валидацијској радионици „Хармонизовани и сензибилисан мулти-секторски одговор на насиље у породици у ванредним и кризним ситуацијама„, одржаној у Бањалуци у организацији „Удружене жене“ Бањалука. Презетовани су резултати и препоруке које су настале кроз истраживање о раду субјеката у заштити жртава од насиља за вријеме пандемије, односно мултискеторски одговор на заштиту и збрињавање жртава насиља у породици током затварања у Републици Српској. Радионици су присуствовали  представници центара за социјални рад, полицијске станице и невладиних организација.