Стручна едукација за професионалце у систему социјалне заштите –  Рад са вулнерабилним категоријама породица

У периоду од 17 – 19.05.2022. године, на  Јахорини одржана је стручна едукација на тему „Стручна едукација за професионалце у систему социјалне заштите –  Рад са вулнерабилним категоријама породица“, у надлежности Министарства здравља и социјалне заштите. Учесници едукацији су били стручни радници из 19 центара за социјални рад Републике Српске.

Теме које су се обрађивале на едукацији биле су рад са вулнерабилним категоријама породица у систему социјалне заштите Републике Српске (проблеми, могућности и ограничења у периоду пандемије); хранитељство – процјена, избор и надзор хранитељских породица, развод – како процјенити брачне конфликте, те манипулација инстистуцијама система у овом процесу. Циљ едукације је лични и професионални раст и развој стручњака у систему социјалне заштите са акцентом на заштиту породице и вулнерабилних категорија. У наредном периоду посебно ће се радити на јачању,  развијању  и промоцији хранитељства, те се у наредном периоду очекује едукација и за потенцијалне хранитељске породице.