Pojačan nadzor organa starateljstva

U Bijeljini je 17. februara održan Okrugli sto na temu prezentacije nacrta Programa postupanja za izvršenje vaspitne mjere pojačan nadzor organa starateljstva, u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i UNICEF-a Bosna i Hercegovina.  Na Okruglom stolu su doprinos dali direktor Centra za socijalni rad Kozarska Dubica  Maja Špica zajedno sa dva stručna radnika Vesnom Mijić i Milanom Burazorom, a pored njih su učestvovali i predstavnici centara za socijalni rad Banjaluka, Mrkonjić Grad, Laktaši, Prijedor, Laktaši, Istočno Novo Sarajevo, Bijeljina, Šamac, Srbac, Doboj i Teslić, te predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske. Vaspitna mjera pojačan nadzor organa starateljstva se realizuje u organima starateljstva, a provođenje ove mjere podrazumijeva izradu individualnog tretmana za maloljetnike, te struktuirano provođenje tretmana u skladu sa principima pojedine struke. Centar za socijalni rad Kozarska Dubica aktivno učestvuje u programima prevencije i zaštite maloljetnika u riziku, te je prošle godine proširena djelatnost Centra  djelatnošću dnevne brige o djeci, i kroz projekat je opemljen Dnevni centar za rad sa maloljetnicima u riziku i krivičnom postupku.  Unapređenje oblasti maloljetničkog pravosuđa je od velikog značaja za opštinu Kozarska Dubica, te će u skladu sa tim Centar za socijalni rad nastaviti aktivnosti u preveniranju, inoviranju i zalaganju u društvenoj zajednici da na adekvatan način odgovari na potrebe maloljetnika i njihovih porodica.