Donacije građana

Ispunjavajući poslednju želju svoje majke, pokojne Marije Milinović, koja je preminula 13.04.2016. godine u Koz. Dubici, g-đa Ljubica Milinović Ranilović, umjesto zadušnog ručka, donirala je novac u korist porodica u stanju socijalne potrebe, prema evidenciji Centra za socijalni rad. Zahvaljujući humanoj donaciji, donirano je 400,00KM, djeci, iz dvije višečlane, siromašne porodice, kao doprinos za njihovo liječenje, školovanje i zadovoljavanje drugih osnovnih potreba.