„Profesionalni položaj i status socijalnih radnika i drugih stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite“

Dana 25.10.2017. godine u Banja Luci,  u zgradi Administrativnog centra Vlade RS, je održana Treća konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem na temu „Profesionalni položaj i status socijalnih radnika i drugih stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite“. Na konferenciji, u plenarnom dijelu, izlaganja su bila vezana za socijalnu zaštitu nekad i sad, socijalni rad u savremenim uslovima, potraga za profesionalnim integritetom, značaj profesionalne saradnje u zaštiti prava i interesa korisnika. Predavači su bile eminetni stručnjaci iz ove oblasti iz Banja Luke, Sarajeva, Beograda. Konferencija je održana u saradnji Udruženja stručnih radnika Republike Srpske i Udruženja socijalnih radnika Federacije, a uz podršku OSCE-a. Kroz diskusiju su doneseni zaključci i smjernice o daljem postupanju sa ciljem poboljšanja položaja stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite kao profesionalaca izloženih velikim rizicima u radu. Konferenciji su prisustvovala tri stručna radnika Centra koji su aktivno učestvovali u radu.

VLADA RS