Nedjelja djeteta: edukacija za podršku djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Stručni radnici Centra za socijalni rad i predstavnik Osnovne škole Vuk S. Karadžić, uzeli su učešće na dvodnevnom okruglom stolu, održanom u Tesliću  dana 02 i 03.10.2017.godine. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske otvorio je okrugli sto na temu: „Pregled stanja i novosti u socijalnoj zaštiti u Republici Srpskoj i prezentacija prijedloga novog Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ koji je okupio više od 150 učesnika. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Branka Sladojević poručila je da novi Pravilnik o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju predviđa učešće pedagoga u prvostepenim komisijama u centrima za socijalni rad, tokom procjene djece za usmjerenje u adekvatnu školu. Pedagog poznaje i nastavne planove i programe i moći će adekvatno da uputi dijete sa smetnjama u razvoju u školu, a  u direktnom radu su sa takvom djecom u inkluzivnim školama. Pravilnik je rađen sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom, koji će pripremati škole o tome kakve izvještaje o djeci trebaju da upućuju centrima za socijalni rad, odnosno prvostepenim stručnim komisijama. Prezentovan je i Pravilnik za samostalno obavljanje poslova u socijalnoj zaštiti, koji predviđa stručne radnike, koji će samostalno obavljati poslove i pružati nove usluge, čime će se postići novo zapošljavanje i samozapošljavanje stručnih ljudi, koji su na birou. Centri za socijalni rad biće upoznati sa tim licima, rješenje o njihovom imenovanju donosi resorni ministar, a obavljaće poslove iz stručne djelatnosti za koju imaju posebne kvalifikacije. U Tesliću je u okviru dvodnevnog okruglog stola  predstavljen i Bilten iz oblasti socijalne i dječije zaštite, Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Srpskoj za period 2017-2026. godina sa posebnim akcentom na položaj djece sa smetnjama u razvoju i načinima unapređenja položaja, rane detetekcije i intervencije, te dijagnostike.  Okrugli sto organizuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku UNICEF-a, a okupio je direktore i stručne radnike centara za socijalni rad, predstavnike ustanova socijalne zaštite, predstavnike Republičkog pedagoškog zavoda i škola, kao i predstavnike Javnog fonda dječije zaštite Republike Srpske.  Nedjelja djeteta održava se od 2. do 8. oktobra pod zajedničkim sloganom „Dječiji svijet – moj svijet“.