Pomoć naših sugrađana iz dijaspore u školovanju djece iz porodica u stanju socijalne potrebe

U saradnji sa našim sugrađanima koji žive u inostranstvu, ove godine,  realizovaće se pomoć za sedam višečlanih porodica u stanju socijalne potrebe.  Zahvaljujući dobrim ljudima, pomoć će se realizovati kontinurano, svaki mjesec, u vidu novčanog iznosa na tekući račun porodica, koji je namjenjena za kupovinu školske karate, odjeće, obuće, školskog i drugog pribora za potrebe školovanja djece u školskoj 2017/2018.godini. Organizator pomoći je Dragan Kotur, koji živi u Švedskoj, a koji je i ranijih godina pomagao porodicama u stanju socijalne potrebe iz evidencije Centra. U ime porodica i ispred Centra za socijalni rad, zahvaljujemo se gospodinu Kotur, kao i drugim donatorima.