Potpisan Sporazum o saradnji sa Udruženjem roditelja djece sa autizmom „Duga“ Gradiška

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koji djeluje pri JU Centru za socijalni rad Koz.Dubica, u ponedeljak 25.06.2018.godine, bio je domaćin Udruženju roditelja djece sa autizmom „Duga“ Gradiška. Organizovana je zajednička radionica za djecu  korisnike Dnevnog centra i štićenike Udruženja „Duga“. Ovom prilikom potpisan je Sporazum o saradnji između JU Centra za socijalni rad – Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, zastupanog po direktorici Maji Špica i Udruženja roditelja djece sa autizmom „Duga“ Gradiška, zastupanog po predsjedniku Saši Kasagiću. Predmet sporazuma je razvijanje saradnje, unapređenje usluga prema korisnicima u smislu razmjena stečenog znanja i iskustava, organizovanje izleta i kulturnih manifestacija,  ali i stručnih usluga za djecu.  Zajedničko apliciranje prema donatorima i projektima, a sve u cilju bolje socijalizacije i integracije djece i mladih u društveni život zajednice.  Nakon konstruktivnog dijaloga, zajedničke radionice i druženja, našim gostima uručili smo poklon, koji je rezultat rada djece sa radioničkih aktivnosti. Ovo je samo prva aktivnost kojom se želi poboljšati i unaprijediti položaj djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Udruženje Roditelja „Duga“ Gradiška