У Центру одржана едукација о запошљавању маргинализованих група становништва