Pregovaranje u socijalnom radu sa teško saradljivim korisnicima

Dana, 01-02.07.2017.godine u Beogradu, na  programu akreditovane obuke „Pregovaranje u socijalnom radu  sa teškom saradljivim korisnicima“,koju vode eminentni stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite Republike Srbije, Ružica Jelisavac, Milan Samardžija i Snježana Jović, učešće je uzela  i Maja Špica, direktorica Centra za socijalni rad, kao gost Ružice Jelisavac. Cilj edukacije je podizanje kvaliteta rada profesionalaca u sistemu socijalne zaštite kroz jačanje kompetencija i sticanje vještina u sprovođenju stručnog postupka kojim se štiti najbolji interes korisnika. Savremeni socijalni rad, standardi socijalnog rada, participacija korisnika, promjene u životu korisnika, funkcije pregovaranja u socijalnoj zaštiti, pregovaranje, elementi pregovaranja, definicije pregovaranja, vrste pregovaranja, principijelno pregovaranje, postulati,  vještine pregovarača, pregovaranje u socijalnom radu, pregovaranje sa teško saradljivim korisnicima su neke od tema  obrađane programom prvog i drugog dana obuke. Obuka sadrži i radionički rad – vježbe odigravanja, igre uloga, kao i test znanja po završetku obuke i evaluaciju.  Pored sticanja novih znanja i vještina, edukacija je omogućila i razmjenu iskustava u praksi socijalnog rada između dvije Republike, učenje na primjerima dobre prakse, kao i druženje u prijatnoj i prijateljskoj atmosferi upriličenoj od strane organizatora. Ovim putem, zahvaljujemo se Ružici Jelisavac  na omogućenoj edukaciji, gostoprimstvu i srdačnom dočeku.