Прехрамбено-хигијенски пакети за кориснике новчане помоћи

Данас су у ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица достављени прехрамбено-хигијенски пакети за 48. корисника новчане помоћи. Корисници новчане помоћи су лица у стању социјалне потребе,   неспособни за рад, који немају властите приходе. Висина новчане помоћи довољна је за задовољавање основних животних потреба, тако да је свака ванредна помоћ добродошла.   Посредством Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Компензациони фонд Републике Српске одобрио је средства за набавку прехрамбено-хигијенских пакета корисницима новчане помоћи, а за чију набавку је задужено Министарство трговине и туризма. Узимајући у обзир трајање пандемије изазване COVID вирусом, инфлацију и остале проблеме са којима се корисници суочавају,  циљ је да се пружи  подршка и помоћ и  заштити породица и појединца у стању социјалне потребе. Подсјећамо да је у претходној години, Влада РС и Министарство здравља и социјалне заштите  уз подршку Свјетске банке, финансирала додатне износе за кориснике права на новчану помоћ.  Односно 49 корисника права на новачну помоћ  ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица,  у трајању од четири мјесеца, поред редовног износа новчане помоћи  по важећем модалитету, добијали још један  додатни износ (100%) којие је Свјетска банка уплаћивала  директно на банковне рачуне корисника. До сада је корисницима права на личну инвалиднину (79 корисника права на личну инвалиднину, од чега 19 малољетних и 60 пунољетних)  уплаћена по два једнократна износа од 200,00КМ и  250,00КМ једнократно за 63 корисника једнократих новчаних помоћи, од стране свјетске банке директно на њихове рачуне. Осим подршке корисницима новчане помоћи, подршка је пружена и центрима за социјални рад кроз донацију од 1.000,00КМ за трошкове горива.