Едукација професионалаца из области Вођења случаја

Дана 11.11.2020. године у организација СОС Дјечијег села Босне и Херцеговине уз подршку Њемачке владе, кроз партнерску сарадњу са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, одржн је семинар на тему „Едукација професионалаца из области Вођења случаја“ , чији је циљ јачање система социјалних улога и припадајућих стандарда. Стручни раници ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица су имали прилику да се упознају са метадологијом  која је предвиђена, не само да јача капацитете радника, већ да им омогући да на што бољи начин детектују адекватна заштиту и тиме пруже квалитетнију улогу за вулнерабилне категорије у нашем друштву. Том приликом је пресдстављен Пруручник за вођење случаја у раду са дјецом и породицом. Аутор Приручника је представио вођење случаја у социјалној заштити у којима се фокус стручног рада налазе дијете и породица, на који начин дати брзу и поузадну процјену проблема и његово адекватно рјешење. Вођење случаја представљен је као образац интеракције између корисника и социјалне службе.