Извјештај о раду и Програм рада

Усвојен извјешта о раду ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица за 2020.годину и Програм рада и финансијског плана за 2021.годину.

https://www.youtube.com/watch?v=2YlQ-6Oli78