Uručene zahvalnice našim partnerima

Danas smo u JU Centru za socijalni rad organizovali mali prijem za naše partnere, kako bismo im  zahvalili na podršci u radu i uspješnoj saradnji. Zahvaljujući podršci gospodina Milinka Kotur, vlasnika pekare „Grandkomerc“, gospođe Marine Sinkić, vlasnice pekare „Simil“, gospođe Snježane Marić, vlasnice pekare „Marić“ i gospodina Jusufa Musaj, vlasnika pekare „Galeb“, Muslimansko dobrotovrno društvo „Merhamet“ imalo je dovoljnu količinu hljeb za potrebe rada Javne kuhinje „Život“, tokom 2017.godine. Učesnici u projektu su i  Udruženje mladih „Fokus“, na čiji poziv smo i pokrenuli akciju i Opština Kozarska Dubica. Veliko hvala našim vlasnicima pekara koji su  sufinansirali projekat nabavke hljeba za potrebe rada Javne kuhinje „Život“ i dali nam povlaštenu cijenu hljeba, i na taj način doprinijeli da se ovaj projekat uspješno realizuje.  Veliku zahvalnost dugujemo Udruženju mladih „Fokus“, koji su se odazvali na naš poziv i učestvovali u akciji izgradnje kuće za porodicu Alavuk. Mladi iz Fokusa su 20 dana radili na unutrašnjim radovima u kući,  bez naknade, i na taj način doprinijeli da se akcija uspješno okonča i da se porodica Alavuk useli u novu kuću. Zahvalnice su uručene, posredno, i svim našim  donatorima iz dijaspore Dijani Milić Timarac iz Švedske, Bojanu Aljetiću i njegovim prijateljima iz Njemačke, i privrednim subjektima, preduzeću 1. Maj d.o.o., koje doniralo materijal za unutrašnje radove, „Kompaniji Ars“, firmi Mlijekoprodukt  i „Dubikoton“.,  koji su se odazvali na naš poziv i dali doprinos u humanitaroj akciji za porodicu Alavuk. Posebnu zahvalnost dugujemo Klubu Off road „Kozara“, koji su nam u svakoj prilici na raspolaganju, bilo da se radi o pružanju pomoći našim korisnicima na terenu, uručenju donacija ili uopšte obilaska naših korsnika koji žive u teško pristupačnim ruralnim područjima. Momci iz Kluba Off road „Kozara“, su nam takođe bili asistencija prilikom pružanja pomoći porodici Alavuk, ali i mnogim drugim, u bilo koje doba dana, u svim vremenskim prilikama. Našim partnerima uručili smo zahvalnice, kao mali znak pažnje za  nesebičnu podršku u radu i uspješnu saradanju.