Алтернативна брига и права дјеце

Дана, 27.04.02021.године, одржан је Округли сто на тему „Алтернативна брига и права дјеце“, у oрганизацији СОС дјечија села БиХ. Презентована је евалуација учесника локалних тренинга за професионалце и младе у области права дјеце у систему алтернативне бриге. Циљ је да се допринeсе унапрeђењу пракси у области права дјеце у алтернативној бризи у БиХ, изградња капацитета стручњака у примјени принципа заснованих на дјечијим правима  у свакодневном раду са дјецом и младима, сарадња са релевантним институцијама и организацијама, те подизање свијести о потреби континуираних обука за изградњу капацитета стручњака. Округлом Столу су присуствовали стручни радници из система социјалне заштите, невладиних организације из федерације БиХ и Републике Српске.