Konferencija „Socijalna zaštita za djecu-razmjena dobrih praksi“

Stručni radnici JU Centra za socijalni rad prisustvovali su subregionalnoj konferenciji održanoj u Sarajevu, u Parlamentarnoj skupštini BiH, od 16-18.oktobra 2017.godine. Trodnevna Konferencija pod nazivom „Socijalna zaštita za djecu-razmjena dobrih praksi“ u organizaciji   UNICEF-a BiH, okupila je donosice odluka, stručnjake koji djeluju u oblasti socijalne zaštite BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije, Republike Makedonije, Slovenije, Gruzije i Moldavije kako bi razgovarali o inovacijama u oblasti socijalne zaštite, razmijenili iskustva i unaprejedili međusobnu saradnju. Konferencija je rezultirala Pozivom na akciju, i potvrdila opredjeljenost zemalja regije za unapređenje sistema socijalne zaštite u kojima djeca zauzimaju važno mjesto,sa ciljem da se svako dijete zaštiti od siromaštva, socijalne isključenosti i neimaštine razvijanjem inovativnih pristupa i zagovaranju socijalne zaštite koja će porodicama pomoći da se nose sa poteškoćama teške materijalne situacije.