Edukacija za stručne radnike Dnevnog centra

Stručni radnici Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju JU Centra za socijalni rad Kozarska Dubica, prisustvovali su trodnevnoj edukaciji u okviru projekta „Advacement of Early Childhood Services in BiH – Phase V“ kojeg implementira „UNICEF“ u saradnji sa Udruženjem „EDUS“ (Edukacija za sve). Glavni cilj edukacije je promocija i poštivanje ljudskih prava i stvaranje učikovitijih i inkluzivnijih javnih službi, u vezi sa ranjivim skupinama kao što su djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, putem osnaživanja civilnog društva i promocijom saradnje u regiji. Stručni radnici Dnevnog centra, pored teorijskog dijela imali su priliku da rade i neposredno sa djecom, i primijenjuju skale i vodiče za procjenu i izradu individualnih razvojih programa za djecu od rođenja do treće godine/od treće do šeste godine. Edukacija je održana u Sarajevu, nastavak je predviđen za mjesec novembar.