Saradnja Centra i Udruženja mladih „Fokus“

Dana 21.12.2016.god. u  Centru za socijalni rad Kozarska Dubica održan je sastanak sa predsjednikom  Udruženja mladih „Fokus“, Nedimom Krivdić i članovima Udruženja, Arminom Idrizović, Almirom Gorinjac i Mirelom Ljubijankić, koji su se predstavili stručnim radnicima Centra i prezentovali ciljeve, viziju i misiju Udruženja. Riječ je o grupi ambicioznih mladih ljudi, čija je ideja dobrotvorni rad, a motiv humanost. Osnovni cilj Udruženja je afirmacija i uključivanje mladih u društveni život naše opštine sa posebnim fokusom na aktivnosti koje će promovisati humanitarni rad, borbu protiv svih oblika diskriminacije i uključivanje mladih u proces odlučivanja.  Udruženje je multinacionalnog sastava članstva, a zastupljenost svih konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina će se praktikovati i prilikom odabira korisnika humanitarnih akcija. Udruženje broji osam članova, a najznačajniji finansijer je dubičanka koja živi u Americi. Do sada su sproveli četiri humanitarne akcije, iako sa radom zvanično počinju polovinom januara. U humanitarne akcije bili su uključeni i štićenici Centra za socijalni rad, odnosno lica u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba.   Na današnjem sastanku dogovorena je buduća saradnja i konkretizovani prvi koraci narednih aktivnosti. Projektom pod nazivom „Dobra djela“, Udruženje će tokom  januara obezbijediti obroke za lica u stanju socijalne potrebe, a u narednom periodu planiraju  edukacije mladih, stipendiranje, pomoć starijim i iznemoglim licima i niz drugih aktivnosti.  Udruženje mladih „Fokus“ je pozitivan primjer organizacije mladih  sa plemenitom idejom, koji će u svom radu imati  punu podršku stručnih radnika Centra.

https://www.facebook.com/um.fokus/?hc_ref=SEARCH&fref=nf