Промоција Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју

Дана, 09.02.2018.године, одржана је промоција посебно усмјереног пројекта:“Успостава Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“, реализован у оквиру УНИЦЕФ програма „Дјеца без родитељског старања-Трансформација институција и превенција раздвајања дјеце од породица“, који финансира Европска унија. Дневни центар почео је са радом 01.септембра 2017.године. Пројекат је инициран првенствено недостатком услуге дневног збрињавања за дјецу и омладину са сметњама у развоју, са акцентом на недостатак стручног кадра логопеда на подручју локалне заједнице. Центар је, у ранијем периоду, кроз видове једнократних новчаних помоћи пружао подршку родитељима чија су дјеца упућена на логопедски третман у неку од општина у окружењу, Градишка, Приједор, Бања Лука. Поред објективних проблема путовања, материјалних трошкова, организовања одлазака са малом дјецом и у наведеним општинама је запослен недовољан број логопеда, тако да је то, битна препрека за континуиран третман. Циљ је био да се услуга доведе у нашу локалну заједницу да би се учинила доступнија и на тај начин  пружила подршка и омогућила потребна стручна помоћ дјеци и родитељима.

Вриједност пројекта, без учешћа локалне заједнице је 22.000,00КМ, у оквиру којих је набављен логопедски сет „Behringer“, који се користи у савременој логопедској рехабилитацији слушања и говора, уз обуку за логопеда.  Вриједност ове опреме је 5.000,00КМ. Поред специфичне опреме, набављена је нова кухиња са електричним уређајима, рачунар, штампач, принтер, дидактички и канцеларијски материјал и спортски реквизити. Финансирана је плата социјалног радника, водитеља Дневног центра и путни трошкови стручног сараданика логопеда и персоналног асистента. Током свих пет мјесеци реализације пројекта, Општина Козарска Дубица, као партнери у пројекту, суфинансирали су Пројекат. Уз подршку Општине финансирана је плата логопеда за стручне третмане дјеце, набавка клима уређаја, уградња кухиње, набавка огревног дрвета, режијски трошкови, куповина намирница за спремање оброка и освјежења за дјецу током боравка у Дневном центру и др.

Поред дневног боравка и исхране у Дневном центру се континуирано проводи третман логопеда. Прегледано је 108 дјеце са сметњама у говорно-гласовној комуникацији (78 типичне дјеце са сметњма у говорно – гласовној комуникацији, са списка који су делегирале основне школе и 30 дјеце са сметњама у развоју која су прошла Првостепену стручну комисију за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју), 15 дјеце је тренутно у третману, док је 2 дјеце успјешно завршило третман. Дјеца се укључују у третман према формираној листи. У Дневном центру организују се едукативне и креативне радионице двапут седмично и савјетодавне радионице за родитеље једном мјесечно.  Према евиднецији Центра, 116 је дјеце и омладине са сметњама у развоу, од којих је 58 до 15 година старости. Радионице похађа 30 дјеце, док је на дневном боравку 10 до 15 дјеце и број се континуирано повећава. Педијатар једном мјесечно врши преглед дјеце и сходно стању проводе се мјере, те ради савјетодавни рад са родитељима. Стручни тим Дневног центра чине социјални радник, педагог, психолог, дефектолог, логопед и педијатар.

Промоцији Дневног центра присуствовали су начелник Општине Раденко Рељић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности Душан Дрљић, народни посланик Дарко Бањац и представник УНИЦЕФ-а, Вера Бартел. Дјецу су обрадовали поклонима, а узвраћено је поклонима са радионичарских активности, рецитацијом и спремањем колача. Сви су сложни у оцјени да је Дневни центар употпуности оправдао своје постојање, а за 2018.годину, у буџету Центра одобрена су средства за наставак пројектних активности, које се несметано настављају и у 2018.години. Након официјалног дијела промоције, настављено је дружење са нашим корисницима, родитељима и дјецом, и стручним тимом Дневног центра којима су уручене захвалнице за допринос у унапређењу услуга Дневног центра волонтерским ангажманом.

РТВ КД