ЈАВНИ КОНКУРС- „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – 2017.год.“

 Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту РС расписао је конкурс за реализацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске – 2017.год.“ Циљеви Пројекта: – стварање бар дјелимично прближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике Српске; – социјализација и интеграција дјеце са сметњама у развоју; – развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника Пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа социјалних компентенција и упознавање са међусобним специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске активности и садржаје. Циљне категорије дјеце су:                                                                                                  
  1. Дјеца и омладина у сметњама у развоју; 2. Дјеца са хроничним обољењима; 3. Посебно талентована дјеца; 4. Дјеца без родитељског старања 5. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица; 6. Дјеца жртве насиља и трговином дјеце; 7. Дјеца из породица који су корисници сталне новчане помоћи и дјеца корисника права на додатак на дјецу; 8. Дјеца цивилних жртава рата и логораша; 9. Дјеца чији је један или оба родитеља инвалиди од I-IV категорије (РВИ ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада у стању социјалне потребе према мишљењу Центра за социјални рад); 10. Дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС који се налазе у стању социјалне потребе; 11. Дјеца вишечланих породица, лошијег материјалног статуса; 12. Дјеца ромске популације; 13. Дјеца, браћа и сестре дјеце са сметњама у развоју.
Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у услужном објекту Омладинском хостелу „Ужице“ у Бечићима, општина Будва,  Република Црна Гора у периоду од ПР 20.05.-21.09.2017. године.  
Забележите сталну везу.