Запослени

2015-08-09-21-42-27-009

 Маја Шпица, Магистар социјалног рада

Образовање

Факултет Политичких наука, дипломске академске студије, Студијски програм за социјални рад, Универзитет у Бањој Луци – академско звање – Магистар социјалног рада.

Филозофски факултет, одсјек за социјални рад,  Универзитет у Бањој Луци – звање дипломирани социјални радник.

Психотерапија, Трансакциона анализа – едукант.

Радно искуство

Јавна установа Центар за социјални рад Козарска Дубица – самостални стручни сарадник на пословима социјалног рада и социјалне заштите. Запослена  од новембра 2008. година.

Вршилац дужности директора од 01.07. – 30.10 2015. године.

Именовна за директора ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица, једногласном скупштинском одлуком,  30.10.2015.године.

 

Стручни радници:

Мр сци. Весна Мијић,  соц. радник

Милан Буразор, дипл. соц. радник,

Mилена Ђукић, дипл.соц.радник,

Смиља Продановић, дипл. менаџер у соц. политици и соц. заштити

Николина Душанић, дипломирани психолог

Сенка Јујић, дипл. правник

Административни послови

Наташа Миловчевић, оператер дјечије заштите, протокол и архива

Мира Кљајић, рачуноводство и финансије

Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју

Драгана Мандић, дипломирани социјални радник

Јелена Јовановић, дипломирани логопед и сурдоаудиолог

IMG_20150809_094257