ZAHVALNICA

Dana,15.01.2019.godine, Udruženje mladih „Fokus“ nam je uručilo zahvalnicu za uspješnu saradnju i nesebičnu podršku u radu u 2018.godini. Sarađivali smo na projektima „Dobra djela“ i „Osmijeh za sve“, te mnogim drugim humanitarnim akcijama.