Uručeni ključevi stanova za socijalne kategorije

Dana 14.02.2017.godine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovalo je primopredaju dokumentacije i ključeva predstavnicima 11 opština za 21 stan za stambeno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Opštini Kozarska Dubica na raspolaganje je dodjeljenja jedna stambena jedinica. Stan će biti u nadležnosti Opštine, a koristiće se za  privremeni smještaj  lica u stanju socijalne potrebe, prema prijedlogu  centra za socijalni rad. Primopredaji dokumentacije i ključeva  prisustvovali su načelnici opština i direktori centara za socijalni rad.

Vlada Republike Srpske