У Септембру почиње са радом Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју

Дана 03.07.2017.године, у великој сали Скупштине општине, одржана је трећа редовна сједница Комисије за социјалну заштиту и инклузију, на којој су усвојени финални документи: Анализа стања у области социјалне заштите и инклузије дјеце и  приједлог посебно усмјереног пројекта у правцу успоставе Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју.

Комисија је на основу анализе стања у локалној заједници, путем секторских упитника, издвојила дјецу и омладину са сметњама у развоју и дјецу са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији (и типична дјеца), као приоритетну групу, за коју треба обезбиједити адекватну и интегрисану услугу.

Циљ је да се пројектом обезбиједи дневно збрињавање и стручне услуге, које до сада нису развијене у нашој локалној заједници, првенствено услуге логопеда.

Предвиђена је куповине скупе и адекватне логопедске опреме (логопедски сет и кабинет), едукација за логопеда, куповина дидактичког материјала, канцеларијског намјештаја и материјала.

Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју, за вријеме трајања пројекта, реализоваће се у простору постојећег Дневног центра, Центра за социјални рад, док се не изнађе нови, адекватан простор, на чему ће се континуирано радити. Поред услуге логопеда, у Дневном центру биће обезбијеђене услуге дефектолога, педијатра, социјалног радника, психолошко-педагошке радионице (стручне и креативне), као и услуга асистента за дјецу, као подршка током извођења радионица, а у циљу олакшавања доласка и боравка дјеце у Дневном центру.

Пројакт финансира Европска унија, а реализоваће се од септембра 2017.године до краја јануара 2018.године, са циљем да се уз подршку локалне заједнице настави са његовом реализацијом и након завршетка Пројекта.

Циљ је да се дјеци са сметњама у развоју и типичној дјеци са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији, обезбиједи  адекватна, стручна и бесплатна услуга, која ће бити доступна дјеци и родитељима и интегрисана у локалној зајеници.

 

РТВ КД